13 de juliol de 2014
13.07.2014

L'Estat espanyol ha de retornar 2,71 milions d'euros de despeses de la PAC

La Comissió Europea recuperarà un total de 57 milions d'euros gastats de manera indeguda

13.07.2014 | 00:00

La Comissió Europea ha reclamat aquesta setmana a l'Estat espanyol la devolució, mitjançant el procediment de liquidació de comptes, de 2,71 milions d'euros després d'haver detectat una sèrie de deficiències en els controls administratius i sobre el terreny i per la tolerància del sistema de sancions en concepte de despeses de la Política Agrària Comuna (PAC). D'aquest import, 0,56 milions d'euros corresponen al programa POSEI; 0,05 milions a l'ajut per superfície i 2,71 milions d'euros a la condicionalitat.
La xifra total que la Comissió Europea demana que els Estats membres retornin de fons agrícoles de la Unió Europea (UE) que han estat gastats de manera indeguda és de 57 milions d'euros, dels quals una part ja han estat corregits i abonats, i queda l'impacte financer final en 52 milions d'euros.

Incompliment de la normativa
Aquests fons seran reintegrats al pressupost de la UE "perquè no s'ha complert la normativa europea en la seva assignació o bé perquè s'han practicat procediments inadequats de control de la despesa agrícola". En aquest sentit, cal esmentar que els Estats membres són responsables dels pagaments i de la comprovació de les despeses amb càrrec a la PAC, mentre que la Comissió Europea té l'obligació d'assegurar-se que els diferents Estats membres han fet un ús correcte d'aquests fons.
Al respecte, s'ha de dir que la Comissió realitza més de 100 auditories l'any per comprovar que els controls dels Estats membres o les mesures correctores que s'adopten en cas de deficiències, són suficients. A més, té la facultat de recuperar imports ja vençuts si les auditories dutes a terme demostren que la gestió i el control dels Estats membres no són prou efectius per garantir que els fons de la UE s'utilitzin de manera correcta.

15 estats afectats
En virtut d'aquesta decisió pressa per la Comissió Europea es recuperaran fons de 15 Estats membres: Alemanya, Bèlgica, Txèquia, Dinamarca, Eslovènia, Estat espanyol, Finlàndia, França, Itàlia, Letònia, Hongria, Polònia, Portugal, el Regne Unit i Suècia. Dins d'aquesta xifra global de 57 milions, la correcció més significativa són els 20,04 milions imputables a França per deficiències en l'assignació de drets. A continuació, se situarien els 5,84 milions de Polònia i els 5,71 milions de Portugal en desenvolupament rural.
Per sectors, les deficiències en l'ajut per superfície en els cultius herbacis pugen a 33,74 milions d'euros; en desenvolupament rural, a 14,28 milions, i en fruites i verdures, a 2,33 milions, per exemple.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook