El 15% dels infants catalans i el 13% de la població adulta viuen en llars on cap membre de la família treballa. Així ho constata la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) en l'informe sobre indicadors socials a Catalunya (Insocat) 'Escenari postcrisi: Treballadors pobres, desigualtats més profundes', que s'ha presentat aquest dimecres.

L'estudi també destaca que el 60% de les persones que busquen feina fa més d'un any que no en tenen i la taxa d'atur de llarga durada és del 12,2%, més del doble que a la UE.

L'ECAS apunta que les primeres dades macroeconòmiques positives fan pensar que es comença a sortir de la crisi, "però l'escenari que es dibuixa no és esperançador". Creixen les desigualtats, s'incrementa l'atur de llarga durada i augmenta la precarietat laboral, amb contractes temporals amb jornades parcials i sous molt baixos, constata la federació.

En aquest sentit, critica "l'austeritat i les polítiques de retallades" com un plantejament polític que prioritza, segons la federació, els interessos del capital per sobre dels de les persones ja que "en lloc d'incrementar els ingressos de les administracions per redistribuir la riquesa, se centra a obeir les imposicions dels mercats a base de retallar els pressupostos i desmantellar l'estat de benestar".

La federació reitera que el deteriorament general de les condicions de treball fa que es consolidi una nova classe de treballadors pobres, que són les persones i famílies que viuen amb ingressos per sota el llindar de la pobresa malgrat tenir feina.