16 de agost de 2014
16.08.2014

La tarifa plana de 100 euros impulsa la xifra de nous contractes indefinits

Al conjunt de l'Estat
s'han formalitzat més
de 110.000 contractes fixos des del 25 de febrer

18.08.2014 | 07:38

La tarifa plana de 100 euros de cotització a la Seguretat Social ha impulsat la formalització de 111.025 contractes indefinits des que va entrar en vigor el 25 de febrer, segons va informar ahir el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en un comunicat. Aquesta xifra, que suposa el 20 % dels contractes indefinits subscrits en aquest període, s'ha aconseguit principalment gràcies a les aportacions de Catalunya (23.716 contractes), Madrid (21.343), Andalusia (14.389) i País Valencià (12.232). Ocupació va recordar que, en virtut d'aquesta mesura, les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador indefinit només cotitzaran a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes durant els primers 2 anys, fet que suposa una reducció mitjana del 75 % en l'import d'aquest concepte.
La mesura, que afecta tots els contractes formalitzats des del 25 de febrer fins a final d'any, obliga les empreses a mantenir el nivell d'ocupació creat almenys durant el període de bonificació, alhora que els impedeix realitzar acomiadaments improcedents o col·lectius. La tarifa plana impulsada pel govern implica també complir diversos requisits, entre els quals estar al dia de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no haver estat sancionat en els últims dos anys per incompliment de la llei social.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook