07 de abril de 2015
07.04.2015
DECLARACIÓ DE LA RENDA

Declaració de la renda 2015: totes les novetats

La Setmana Santa ha endarrerit lleugerament l'arrencada de la campanya de la declaració de la renda

08.04.2015 | 08:01
Declaració de la renda 2015: totes les novetats

La Setmana Santa ha endarrerit lleugerament l'arrencada de la campanya de la declaració de la renda d'enguany. Si l'exercici anterior va començar l'1 d'abril, aquest ho farà el dimarts 7 d'abril, però amb una novetat. Des d'aquesta data es podrà sol·licitar els esborranys però també fer la declaració amb el programa informàtic PADRE cosa que es realitza cada vegada més a l'arrencada buscant la devolució més ràpida en el cas de declaració negativa.

Des de la implantació de l'esborrany, la tramitació de la declaració de la renda s'ha simplificat i les devolucions són més ràpides, però per a això hem de sol·licitar abans tota la informació necessària per comprovar totes les dades abans de llançar-nos al buit i confirmar un esborrany. I tot això, és clau en aquests mesos en una declaració que no porta molts canvis tot esperant la del 2015, que realitzarem el 2016.

El termini de presentació acabarà el 25 de juny per a les declaracions a ingressar en què el pagament s'efectuï per domiciliació bancària, i fins al 30 de juny a la resta de supòsits a ingressar i amb resultat a retornar. Això sí, la campanya presencial, amb assistència a oficines, començarà molt més tard, el proper 11 de maig. A més d'aquest canvi de data, no hi ha moltes novetats, encara que Gestha, el sindicat de tècnics d'Hisenda, destaca algunes com l'amnistia fiscal als emigrants retornats i l'exempció d'impostos a la dació en pagament de l'habitatge habitual. També es millora el tractament fiscal per a aquells contribuents titulars de participacions preferents i deute subordinat, una situació en la qual es troba un gran nombre de persones i que ha creat una important tensió social arran dels rescats i casos de corrupció bancaris dels últims temps.

Una altra de les grans novetats està en la forma de sol·licitar l'esborrany o les dades fiscals. Aquest any, el sistema RENO per obtenir el número de referència que permet accedir per Internet als mateixos substitueix la tradicional casella 620. S'ha de facilitar a més del número d'identificació fiscal (NIF), l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2013 ("Base liquidable general sotmesa a gravamen"), i el número del telèfon mòbil en el qual desitgin rebre mitjançant SMS el número de referència de l'esborrany o de les dades fiscals.

Límits a la declaració

Un dels grans dubtes sempre està en saber si tenim o no obligació de declarar. Com a regla general tots, però hi ha excepcions que abasten a milions de contribuents. En primer lloc no tenen aquesta obligació aquells que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents dels rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals. Si es perceben rendiments de més d'un pagador, pensions compensatòries o anualitats per aliments, rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció o el pagador no està obligat a retenir, el límit estarà en 11.200 euros.

També s'inclouen en aquesta no obligació que hagin rebut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals i els que van ingressar rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició de habitatges de protecció oficial, amb un límit conjunt -considerant totes- de 1.000 euros anuals.

És important analitzar en tot cas si tot i no tenir l'obligació ens convé presentar l'esborrany o fer la declaració. Encara que no estiguis obligat a declarar, si tens dret a devolució (per haver tingut retencions en aquest any, tenir dret a deducció per exemple en habitatge) hauràs de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per aconseguir-ho. Ja sigui per l'esborrany o pel programa PADRE simula i obteniu el resultat abans de decidir si presentar o no la declaració.

Consulta i comprova totes les teves dades fiscals

L'esborrany en la majoria dels casos té tota la informació fiscal però també pot ser que no l'inclogui tota, perjudicant o beneficiant al contribuent. Per això és important revisar-lo i complementar-lo, perquè la declaració sigui correcta i no comporti problemes futurs. Igual passa amb les dades fiscals que podem sol·licitar en cas de no poder utilitzar l'esborrany com passa amb els que desenvolupin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ...), els que percebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte o qui hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés. És comú en el cas professionals autònoms que alguna empresa en què hem prestat servei no els hagi declarat a Hisenda o ho hagi fet en una quantitat diferent. En aquest cas, tingui tots els justificants (factures) per si és reclamat per l'Agència Tributària.

Si tens esborrany quan consideris que reflecteix totes les dades fiscals podràs confirmar per Internet (amb certificat electrònic o amb el NIF i el número de referència de l'esborrany), presencialment a qualsevol oficina de les entitats de crèdit col·laboradores i fins i tot en caixers o banca electrònica de moltes d'aquestes entitats col·laboradores. En cas de declaració, també podràs fer-ho per Internet (a més amb certificat amb el nou sistema Cl @ veu PIN d'identitat electrònica per a les administracions), a les oficines de l'Agència Tributària i en les entitats col·laboradores.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades

Enllaços recomanats: Premis cinema