07 de abril de 2015
07.04.2015
40 Años
40 Años
DECLARACIÓ DE LA RENDA

Quan i com sol·licitar l'esborrany de la renda?

El contribuent compta amb diverses vies per sol·licitar a l'Agència Tributària l'esborrany de la declaració de la renda

07.04.2015 | 11:10
Quan i com sol·licitar l'esborrany de la renda?

L'Agència Tributària (AEAT) posarà a disposició dels contribuents l'esborrany i les dades fiscals de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2014 a partir del 7 d'abril, una setmana més tard que l'habitual en exercicis precedents. Si es va sol·licitar l'esborrany per correu ordinari (marcant la casella 110 de l'esborrany o de la declaració de Renda 2013), l'Agència Tributària el remetrà, a partir del mes de maig, al domicili fiscal, llevat que abans s'hagi visualitzat per Internet.

L'accés a aquesta documentació es farà per mitjans telemàtics, a través de la seva seu electrònica, a la qual es podrà accedir a través del portal de l'Agència Tributària.

Per obtenir el número de referència que els permeti accedir per Internet al seu esborrany o dades fiscals, els contribuents han de comunicar el seu número d'identificació fiscal (NIF), l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2013 ('Base liquidable general sotmesa a gravamen '), i el número del telèfon mòbil en el qual desitgin rebre mitjançant SMS el número de referència de l'esborrany o de les dades fiscals.

Amb aquest número els contribuents podran accedir a les seves dades fiscals i l'esborrany i, si s'escau, confirmar aquest últim, amb o sense modificació. En el supòsit d'obtenció de l'esborrany de declaració per l'opció de tributació conjunta s'ha de fer constar el NIF del cònjuge.

Procediment a seguir:

-Accedeixi a la icona groga "RENØ", a la pantalla inicial d'aquest portal.

-A la primera pantalla, teclegeu el NIF / NIE, primer cognom i la casella 415 de Renda 2013 (per no declarants de Renda 2013 i contribuents amb casella 415 igual a zero, es demanarà el codi compte client d'un compte bancari del qual se sigui titular).

-A continuació, s'accedeix a una pantalla amb informació sobre l'estat de tramitació de l'esborrany / dades fiscals, la modalitat de tributació (individual o conjunta) i la llengua d'emissió. Si l'esborrany no ha estat emès, es permet canviar l'opció de tributació i la llengua d'emissió. En aquesta mateixa pantalla es sol·licitarà el número de telèfon mòbil en el qual es desitja rebre el número de referència.

-Teclegi de nou el número de telèfon. Premi "continuar". A continuació premeu "D'acord", si les dades són correctes.

-Després d'aquesta operació i en breus instants, rebrà al mòbil indicat el número de referència per SMS. A continuació podrà visualitzar i imprimir el seu esborrany i, si s'escau, continuar amb la seva tramitació.

Els contribuents que disposin de signatura electrònica o el nou sistema de signatura amb clau d'accés a un registre previ com a usuari podran accedir directament al seu esborrany o les dades fiscals a través de la seu electrònica de l'AEAT, en aquest cas no cal fer constar l'import de l'esmentada casella 415. En el supòsit de declaració conjunta caldrà que tots dos cònjuges disposin del corresponent certificat electrònic.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades

Enllaços recomanats: Premis cinema