Els representats dels col·legis professionals amb seu al Bages han presentat aquest dijous, a la seu del col·legi d'advocats de Manresa, el manifest "Els col·legis professionals en un estat independent", en el qual reflexionen sobre la relació de l'estat espanyol i el govern català amb els organismes col·legials.

El manifest el signen els col·legis d'advocats, d'aparelladors, d'arquitectes, de doctors i llicenciats, d'enginyers industrials, d'enginyers tècnics industrials, de metges, de procuradors, d'agents comercials, de diplomats en treball social i assistents socials, de gestors administratius, d'infermeria, de delineants i tècnics superiors en projectes.

"La societat catalana s´ha caracteritzat sempre per la seva capacitat organitzativa, exemple de la qual el tenim des dels gremis medievals fins l´associacionisme tan fèrtil que va dinamitzar la vida cultural a les viles i ciutats de finals del segle XIX i primeres dècades del XX. En l´àmbit econòmic, els foments i els col·legis professionals són també clar exemple d´aquesta força de la societat civil", remarca el text, el qual ho contraposa amb "la tradició absolutista, conservadora i antiliberal" de l'Estat espanyol.

Davant l´escenari de culminació del procés d´independència i de creació de noves estructures, els firmants veuen molt important "que el nou Estat català reconegui el paper dels col·legis professionals com a organismes de canalització de la vida socioeconòmica, dotats de plena llibertat i facultats d´autoregulació i autoorganització, i sempre sota el principi de legitimació democràtica interna que els és característica.

Actualment el govern català és molt conscient del paper dels Col·legis i de les seves possibilitats de col·laboració amb l´Administració en tasques de gestió de serveis".