07 de desembre de 2016
07.12.2016

Què i qui és un enginyer industrial

Algú s´imagina viure sense aire condicionat, sense cotxe, sense llum, sense mòbils? Els enginyers industrials ho han fet possible, per a tu.

07.12.2016 | 19:30

Les tasques professionals d'un enginyer industrial són amplies i variades en tots els àmbits de la tecnologia i del món empresarial.

Bàsicament, la formació d'un enginyer industrial és generalista i pluridisciplinar en els àmbits industrials (organització industrial, economia comercial, direcció, etc.) i tecnològics (processos, producció, R+D+i, instal·lacions, estructures portants en construcció, etc.).

Per altra banda, aquesta formació generalista li permet treballar en qualsevol dels àmbits esmentats anteriorment, mitjançant les especialitats dels darrers cursos dels estudis universitaris i cursos de postgrau. Es podria dir que les opcions i sortides professionals d'un industrial són les més amplies respecte a qualsevol titulació tècnica vigent en l'actualitat.

Dins el col·lectiu del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya s'engloben els enginyers de lliure exercici i els assalariats.

Les activitats que desenvolupen són:

Activitats industrials de direcció general, direcció tècnica, direcció i agents tècnic-comercials, R+D+i (Recerca, Desenvolupament i innovació), direcció de control de qualitat, etc.

I consultoria, disseny, direcció d'obra i legalització de tot tipus d'instal·lacions i projectes, com ara:

activitats (industrials, comercials), tèrmiques i energètiques (calefacció, climatització, aigua calenta sanitària, ventilació, eficiència energètica, certificació energètica d'edificis nous i existents, solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica), construcció industrial i comercial, elèctriques de baixa i alta tensió, centres de transformació AT-BT, gasos combustibles i medicinals, infraestructures comunes de telecomunicació, fontaneria i sanejament, urbanisme (plans parcials, parcel·lacions, ...), tecnologia sanitària, estudis d'acústica ambiental, peritatges judicials, estudis de caracterització de materials (defectes i falles, corrosió, soldadura, ...), protecció activa i passiva contra incendis (plans d'autoprotecció), emmagatzematge de productes químics i petrolífers (APQ), i certificacions de control de qualitat (ISO 9001, ISO 14001, UNE-EN 13485, UNE-EN 1090, ...), entre d'altres.

Així doncs, quan obris la aixeta, engeguis el cotxe, obris els llums o utilitzis un bolígraf, pensa que al darrere hi ha l'enginyeria industrial.

Consulteu la informació publicada en l'edició en paper de Regió7. Pàgina 1 | Pàgina 2

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook