18 de maig de 2017
18.05.2017
40 Años
40 Años

Vull recuperar la plusvàlua municipal, què he de fer?

Els Experts aconsellen reclamar als que van pagar sense tenir guanys en la venda

18.05.2017 | 15:02

Associacions i advocats aconsellen reclamar als contribuents que van abonar l'impost de plusvàlua municipal malgrat no obtenir beneficis en la venda dels seus immobles urbans, després que el Tribunal Constitucional hagi ampliat a tot Espanya la nul·litat de la taxa si s'acrediten pèrdues.

En una sentència coneguda ahir, l'Alt Tribunal va declarar nul l'impost per vulnerar el principi constitucional de capacitat econòmica en la mesura que no es vincula a l'existència de benefici per al venedor, "sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps ", de manera que ratifica la doctrina dictada el passat febrer per als territoris forals.

L'impacte d'aquesta decisió podria arribar als 10.000 milions d'euros, estima el soci director del bufet d'advocats Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que recorda que aquesta nul·litat afecta només a les compravendes o herències en els últims quatre anys.

Recomana als que es trobin en aquesta situació dirigir-se, en primer lloc, als seus respectius ajuntaments per reclamar les quantitats, i recórrer davant la via contenciosa administrativa en cas de negativa.

Cal presentar al consistori una sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts, especificant l'import abonat. L'Administració ha de respondre'ns i fixar un termini per a interposar un recurs de reposició i si ho permet, una reclamació econòmic administrativa que haurà de resoldre un tribunal econòmic administratiu municipal. En cas que no es resolgui de manera satisfactòria, hi ha dos mesos de termini per a interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia que correspongui.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), per la seva banda, ha posat en marxa una campanya per facilitar la reclamació de la plusvàlua municipal a través del seu web i del telèfon gratuït 900 90 20 56.

Els consumidors podran rebre assessorament sobre els passos a seguir per reclamar la devolució de l'impost de la plusvàlua davant els ajuntaments i tribunals si fos necessari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook