El govern central va aprovar ahir crear la comissió de seguiment, control i avaluació del mecanisme extrajudicial perquè milers de famílies recuperin els diners pagats de més per les clàusules sòl de les seves hipoteques, segons ha informat el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo.

A mitjan gener l'executiu va establir un procediment alternatiu a la via judicial perquè els afectats poguessin recuperar les seves clàusules sòl de forma gratuïta.

Aquest òrgan, explica el ministeri d'Economia en un comunicat, s'encarregarà de recaptar i avaluar la informació que li traslladi el Banc d'Espanya obtinguda de les entitats de crèdit sobre el procés de devolució de les clàusules sòl i publicarà semestralment un informe en el qual s'avaluarà el grau de compliment del mecanisme extrajudicial de reclamació.

Per complir aquest objectiu, les entitats hauran de remetre el nombre de sol·licituds presentades, les que han acabat amb acord i les que no, així com els motius; l'import; el nombre i import de les mesures alternatives a la devolució de l'efectiu i informació sobre el sistema que s'hagi implantat a cada entitat per garantir la comunicació prèvia als seus afectats.

La comissió de seguiment serà integrada pel subgovernador del Banc d'Espanya, que la presidirà, el secretari general tècnic del ministeri d'Economia i sis membres més. Aquests últims representaran el ministeri de Justícia; el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; el Consell de Consumidors i Usuaris; el Consell General de l'Advocacia Espanyola; el Consell General del Poder Judicial i l'Associació Hipotecària Espanyola.