Els jutjats catalans especialitzats en tractar litigis relacionats amb les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris han rebut 5.775 demandes des de l'1 de juny fins al 8 de setembre, segons ha indicat aquest dijous el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Per demarcacions, el jutjat de primera instància número 50 de Barcelona ha rebut 4.644 demandes, el número 8 de Tarragona 571, el número 3 de Girona 406 i el número 6 de Lleida 154. Aquests quatre i cinquanta més arreu de l´Estat assumeixen des de l´1 de juny els assumptes d´aquesta mena i d´altres relacionats amb venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d´hipoteca o hipoteques multidivisa que tinguin lloc en les circumscripcions corresponents.

En el conjunt de l'Estat, el nombre de demandes suma un total de 57.068. El jutjat de Madrid és el que més demandes ha ingressat, amb un total de 13.064, seguit del de Barcelona (4.644) i el de Sevilla (2.946). El Consell General del Poder Judicial recorda que el mes d'agost és inhàbil en la jurisdicció civil i que durant aquest període es poden presentar demandes però no comencen a ser tramitades fins l'1 de setembre.

El CGPJ ha apuntat que molts dels jutjats especialitzats van començar al juliol a celebrar vistes prèvies, en les quals es fixa l'objecte del litigi, les parts proposen prova i el jutge admet les que considera procedents per resoldre el plet plantejat. Si les parts proposen únicament prova documental, l'assumpte queda vist per sentència en aquest moment, i només en cas contrari és necessari que se celebri el judici.

El CGPJ ha indicat que en les properes setmanes mantindrà noves reunions de coordinació amb les administracions per avaluar la marxa del pla i les possibles necessitats i ha assenyalat que es manté en contacte amb els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia i els jutges degans.