09 de octubre de 2017
09.10.2017
40 Años
40 Años

ANÀLISI | Seu social, seu fiscal i els efectes sobre la recaptació

Com afecta la sortida de Catalunya d'algunes grans companyies

09.10.2017 | 11:17
Seu social, seu fiscal i els efectes sobre la recaptació.

Són moltes les grans empreses amb seu a Catalunya que han anunciat el trasllat del seu domicili social a d´altres punts d´Espanya davant la incertesa que generaria una eventual declaració d´independència.

En el cas de la banca, l´explicació és que busquen protegir els interessos dels seus clients i accionistes, cosa que no podrien fer en una Catalunya independent que quedés fora de la zona euro ja que no tindrien accés al Banc Central Europeu.

Al marge d´aquesta circumstància, què suposa un canvi de domicili social? La realitat és que els seus efectes són molt limitats, sobretot a nivell fiscal, a no ser que comporti el trasllat dels serveis centrals i dels centres de decissió.

La Llei General Tributària assenyala que el domicili fiscal d´una empresa és equivalent al del seu domicili social "sempre que en ell hi hagi efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. En cas contrari, s´atendrà al lloc en el que es porti a terme aqeusta gestió o direcció. Si no es pot determinar el domicili fiscal d´acord amb els criteris anteriors, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l´immobilitzat".

D´aquesta manera, atenent a la llei tributària, el domicili fiscal de les empreses que han anunciat el trasllat seguirà a Catalunya, ja que gairebé totes han explicat que mantindrien a Catalunya tant el personal com els seus serveis centrals.


L´impost de societats va a una caixa única

En el cas que la gestió d´aquest es traslladés al nou domicili social, quins efectes tindria sobre la recaptació a Catalunya? El principal impost que paguen les empreses és l´impost de societats. Aquest no té cap efecte sobre el territori on està radicada la companyia ja que és un tribut de titularitat estatal que va a una caixa única d´Hisenda. En l´actual sistema de finançament autonòmic, no es preveu cap traspàs cap a les autonomies de la recaptació de l´impost de societats.


I els altres impostos?

Altres impostos locals i autonòmics, com l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o l'Impost de Béns Immobles (IBI), estan més relacionats amb els béns físics (edificis, caixers, oficines) de les empreses que amb el seu domicili social i, per tant, se seguiran pagant on tinguin els seus centres de producció, atès que només es modifica el seu domicili fiscal i no es produeix cap deslocalització ni de la producció ni dels treballadors.


I quins efectes té sobre els clients?

Els canvis de domicili social no tenen cap conseqüència real per als clients, atès que al no produir-se deslocalització d'oficines, caixers, fàbriques, etc., podran seguir operant exactament igual que abans del canvi de seu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit