El passat 6 d'octubre es va aprovar en Consell de Ministres el nou bo social elèctric (un descompte en la factura elèctrica al que poden acollir-se els consumidors domèstics segons el seu nivell de renda i determinades circumstàncies personals). Entre les novetats que inclou, hi ha les figures del 'consumidor vulnerable' i el del 'vulnerable sever'. La pertinença a un o un altre grup ve regulada pels nivells de renda i altres característiques.

Com sé quin tipus de consumidor sóc?

Consumidor vulnerable. A aquest grup pertanyen aquells consumidors amb una renda igual o inferior a 14 pagues de 806 euros, 1.074 en cas de tenir un fill al seu càrrec i 1.343 si té dos menors sota la seva responsabilitat. Aquestes quantitats seran ampliables si algun membre de la família presenta una discapacitat igual o superior al 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme. Aquest tipus de consumidor es beneficiarà del 25% de descompte.

Consumidor vulnerable sever. En aquest grup estaran incloses aquelles persones els ingressos de les quals no arribin al 50% dels llindars fixats per al consumidor vulnerable. En aquest cas, el descompte aplicat serà del 40%, ampliable fins al 50% si es troba en risc d'exclusió o atès pels serveis socials.

Altres novetats importants

Els consumidors vulnerables i vulnerables severs no són els únics amb potestat per beneficiar-se del nou bo. Les famílies nombroses i els pensionistes amb retribució mínima també el podran sol·licitar.

Procediment en cas d'impagament. En cas d'impagament, les companyies comercializadoras no podran tallar la llum a aquelles persones que es trobin en risc d'exclusió social. La resta de consumidors comptarà amb un termini d'entre dos i quatre mesos abans de quedar-se sense llum.

Aquest nou bo és vàlid durant un període de dos anys -en cas de no perdre algun dels requisits que es demanen- amb possibilitat de sol·licitar una renovació del mateix fins a 2 setmanes abans de la data de venciment.