21 de desembre de 2017
21.12.2017
40 Años
40 Años
Pensions

Com més aviat millor

Les empreses cotitzades desenvolupen cada vegada més fórmules de fidelització que apropen i fidelitzen el petit inversor amb retribucions en espècie, descomptes i avantatges exclusius

24.12.2017 | 08:27
Com més aviat millor

Més aprop o més lluny, tots tenim la jubilació a l´horitzó i hem d´estar alerta per arribar el més preparats possible. Un cop tenim estabilitat en la nostra vida laboral, és el moment de començar a plantejar-nos el futur.

A tothom li preocupa pensar si en un futur, quan es jubili, hi seguirà havent pensions públiques i quant podrà cobrar. N´hi haurà, però serà necessari complementar-les amb plans de pensions privats per poder mantenir el mateix nivell de vida a què estaven acostumats.

En primer lloc, han de traçar l´horitzó temporal, és a dir, el temps de què disposen fins al moment de la jubilació. Aquest serà directament proporcional a la quantitat d´estalvi final que poden aconseguir. Com més aviat comencin a estalviar, més petites poden ser les aportacions periòdiques i tindran més capacitat de generar interessos. L´idoni és arribar a aquesta etapa amb el 70% o 80% dels seus ingressos nets actuals, ja que un cop jubilats necessitaran menys liquiditat que durant la seva activitat laboral. Es recomana haver saldat la hipoteca o els préstecs que tinguessin.

Segons l´edat, a l´hora de contractar un pla de pensions, es recomana assumir més o menys risc. Com més jove, poden optar per un perfil més agressiu exposant-se més una cartera d´inversió amb renda variable o si estan més a prop de la jubilació, un perfil més conservador amb renda fixa. Però quins avantatges fiscals ofereix un pla de pensions? El principal és que les aportacions al pla de pensions redueixen la base imposable en la declaració de la renda. Atès que la màxima aportació per llei des de l´1 de gener de 2015 són 8.000 euros anuals, aquesta és la quantitat màxima que podrem deduir en la nostra declaració de l´IRPF. Per posar un exemple, si la base imposable en la renda són 25.000 euros i l´aportació és de 5.000 euros anuals, aquesta es queda en 20.000 euros.

CaixaBank, per exemple, ofereix diferents productes, com la Gama Destino, que traça un itinerari d´inversió que s´adapta al perfil de risc més racional segons l´horitzó temporal del client: busca més exposició a renda variable a l´inici i després guanya estabilitat; amb més pes en renda fixa, a mesura que ens acostem a la jubilació. O els plans mixtos que combinen la renda fixa amb la variable. Hi ha diferents carteres preestablertes a les quals cada inversor pot acollir-se en funció del seu perfil de risc: Equilibri (fins a un 75% en Renda fixa), Creixement (fins a un 40% en renda variable global) i Oportunitat (fins a un 75% en renda variable global).

VidaCaixa, com a gestora, és l´encarregada de prendre la decisió que afecta el nivell de risc de cada producte per aconseguir el màxim rendiment. També tenen a disposició dels clients que estiguin més a prop de l´edat la Gamma Ambició, per a subjectes que busquen més estabilitat a través de la inversió en renda fixa. La manera més eficaç (i còmoda per a la butxaca) és ser constant amb aportacions periòdiques. Tenint un hàbit d´estalvi l´esforç serà menor, de manera que es recomana apartar entre un 10% i un 20% dels ingressos mensuals per a aquesta finalitat.

La "regla 50-30-20" aconsella dedicar el 50% dels ingressos mensuals a les necessitats bàsiques (casa, alimentació, subministra- ments...), el 30% a oci i aspectes de la vida de cada un i el 20% a estalviar a llarg termini. Per això, la millor opció és estalviar cada mes, com si fos una despesa fixa. La constància, el temps i l´estalvi són les claus de l´èxit, per això aquest any CaixaBank premia les aportacions periòdiques contractades fins al 31 de desembre a través de Línia Oberta a qualsevol pla de pensions de l´entitat abonant en compte l´import de la primera aportació mensual.

Existeixen alternatives als plans de pensions amb la finalitat d´estalviar per al futur que també presenten avantatges fiscals

El Pla Individual d´Estalvi Sistemàtic (PIAS) és un producte que es cobra en forma de renda vitalícia. Transforma els estalvis en un complement de renda mensual i proporciona una atractiva rendibilitat. Estan exempts d´impostos. L´Assegurança Individual d´Estalvi a Llarg Termini (SIALP) no es tributa pels rendiments obtinguts, sempre que la inversió es mantingui mínim 5 anys i no se superin els 5.000 euros aportats per persona anualment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook