La inversió en dipòsits bancaris és avui una opció segura, però poc atractiva. Amb els tipus en el 0% resulta difícil guanyar diners amb un dipòsit. La seva rendibilitat mitjana se situa a l´entorn de l´1,5% i hi ha límits a la inversió, en la majoria dels casos, de 10.000-15.000 euros. «Amb un 1,5% de rendibilitat i una inflació a l´1,6%, el tipus d´interès real se situa en terreny negatiu», adverteix Elena Villalba, directora de Desenvolupament de Negoci de Merchbanc.

Els inversors que poden permetre un risc moderat troben una alternativa millor en els fons d´inversió de perfil conservador. «Avui el més recomanable són estratègies de renda fixa flexible en què els experts puguin treure partit a l´entorn actual de tipus», assenyala Villalba. En qualsevol cas, la recomanació a l´inversor més estesa passa, un cop més, per la diversificació. Si es pretén aconseguir rendibilitat per l´estalvi sense assumir un risc elevat, convé configurar una cartera que combini una part de dipòsits fiables de renda fixa i una altra de renda variable. Així, les possibles pèrdues en algunes inversions es compensen amb els guanys en altres, i s´aconsegueixen rendibilitats amb baix nivell de risc, blindant alhora el patrimoni.

L´últim Baròmetro de l´Estalvi, publicat per Inverco a l´octubre, posa de manifest, no un èxode massiu, però sí un transvasament significatiu de diners des de dipòsits cap a plans de pensions i fons. L´estudi revela que els dipòsits ja no són la primera opció d´inversió. El 56% dels estalviadors que inverteixen en algun producte financer disposa d´un pla de pensions, mentre que el 48% té un dipòsit. Només el 39% està content amb la seva rendibilitat. El desinterès creixent pels dipòsits s´observa també en la sèrie històrica. Villalba recorda que «el 2011 els dipòsits bancaris representaven el 56% de l´estalvi a Espanya i ara, el 2017 es queden en el 48%».

UN PRODUCTE QUE HA ANAT A MENYS

1) SENSE SER LÍDERS

Ja no són la primera opció d´inversió dels espanyols.

2) RENDIBILITAT

La rendibilitat dels dipòsits se situa en l´entorn de l´1,5%.

3) INSATISFACCIÓ

Sis de cada deu inversors no estan satisfets amb la seva rendibilitat.