L'aprovació del Reial decret que estableix un procediment extrajudicial per resoldre les reclamacions dels consumidors sobre clàusules sòl compleix aquests dies el seu primer any, en el qual les entitats han estimat gairebé mig milió de sol·licituds, xifra que no arriba a la meitat de les rebudes.

A través del mecanisme establert pel Govern espanyol mitjançant el Reial decret de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl indegudes, que es va aprovar ara fa un any, els bancs han rebut 1,07 milions de sol·licituds, de les quals han estimat 469.233, el 43,72%.

Del total, van ser desestimades 210.433 sol·licituds (el 19,61%), inadmeses 352.168 (38,81%) i encara es troben pendents d'analitzar 32.259 sol·licituds, el 3%, d'acord amb les últimes dades disponibles, corresponents al tancament d'octubre.

En resposta a aquestes sol·licituds estimades, els bancs han retornat a 367.316 clients 1.567,86 milions d'euros en efectiu, al mateix temps que han arribat amb 36.334 consumidors a acords que impliquen mesures compensatòries diferents al pagament en efectiu, valorades en 198,43 milions d'euros.

En el cas de la majoria de les sol·licituds estimades, concretament en el 88,73%, l'entitat i el client van arribar a un acord per al reemborsament de l'import cobrat de més en concepte de clàusules sòl, ja sigui a través d'efectiu o de mesures compensatòries.

El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat considera que els resultats del mecanisme són "satisfactoris" i estima que s'està complint amb l'objectiu de reduir la litigiositat, segons va explicar quan es van fer públics aquestes últimes dades.

El mecanisme extrajudicial va ser aprovat al gener, si bé no va ser fins a maig quan el Govern central va donar el seu vistiplau a la creació de la comissió de seguiment encarregada d'avaluar el grau de compliment del mateix per part dels bancs.

Una cop creada, a més, la primera reunió es va celebrar dos mesos després, al juliol de l'any passat, i des de llavors els seus membres només han dut a terme una altra trobada, al novembre. Encara no hi ha data per al següent.

VIA JUDICIAL

Per als casos que finalment acaben en la via judicial, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar el passat mes de maig l'especialització de 54 jutjats en litigis per clàusules sòl.

Des de l'engegada d'aquesta mesura, l'1 de juny del darrer any, han sorgit crítiques des de diferents àmbits pel col·lapse d'aquests tribunals, que es trobaven distribuïts a raó d'un per província. El pla estava en vigor fins al 31 de desembre de 2017, amb previsió de pròrroga en cas de necessitat.

A final d'any, el CGPJ va dissenyar un nou pla d'especialització d'aquests jutjats pel qual el nombre de jutges dedicats a això es va incrementar en gairebé mig centenar i es van mantenir els jutjats especialitzats.