Nou de cada deu pimes espanyoles són microempreses amb menys de nou empleats, negocis que facturen anualment menys de 300.000 euros, però són una baula clau en l´encadenament de l´activitat econòmica i en els processos d´innovació.

Les pimes del nostre país encaren 2018 amb la vista posada a consolidar la recuperació de l´economia, i el primer pas per impulsar els seus plans de creixement és obtenir finançament, camp en el qual els experts recomanen diversificar i recórrer al capital privat a través de plataformes de crowdfunding. Més del 80% de les pimes espanyoles desenvolupen la seva activitat en el sector terciari, principalment en el comerç, mentre que la construcció ocupa el segon lloc, seguida del sector industrial.

En aquest escenari, les companyies han d´aprofitar les eines tecnològiques per automatitzar els seus processos de gestió, ser més productives, créixer i obrir-se a nous mercats, connectar amb potencials clients o millorar la captació del talent, tot això sense deixar de banda la ciberseguretat i les seves obligacions amb el compliment de dades. Les nostres pimes han de mantenir la seva vocació internacional sense descartar guanyar volum associant-se i establint una estratègia de partnership. D´aquesta manera, poden crear sinergies i eliminar el problema de costos que té ser petit.

Està clar que les pimes compten amb fortaleses relacionades amb l´equip humà (lideratge, equip, formació o el complement de retribució variable per objectius), així com amb els processos (innovació o internacionalització) i amb la satisfacció del client. A més, disposen d´una estructura financera sòlida i són prudents en els repartiments de dividends. Entre les característiques que converteixen les pimes en motor econòmic del país hi ha la seva proximitat al client en un escenari en el qual cada vegada es valora més la personalització. Són més àgils i tenen més facilitat per al canvi o per incorporar novetats i innovació, tant pel que fa als seus productes com als seus processos productius, cosa que els permet respondre abans a les demandes del mercat i als canvis d´hàbits en els consumidors. Una altra de les bases de les pimes és l´especialització, el fet de convertir-se en expertes en un determinat mercat, un avantatge competitiu que els permet conèixer en profunditat un segment concret de clients i convertir-se fàcilment en referència d´un determinat sector. Tampoc cal menystenir la capacitat de les petites i mitjanes empreses per convèncer els professionals enfront de les ofertes de treball de les grans companyies, gràcies al fet que aposten de manera decidida pels seus equips i solen oferir projectes de creixement motivadors. En aquesta línia, les pimes treballen més per la innovació que les grans empreses i també surten guanyant en l´ús de xarxes socials, ja que han trobat en elles el canal perfecte per contactar amb els clients sense necessitat de destinar grans recursos.

Les previsions apunten que les petites i mitjanes empreses espanyoles, que avui donen feina a prop de 8,2 milions de persones -de les quals al voltant de 3 milions corresponen a microempreses amb menys de 9 assalariats-, generaran en els propers deu anys més d´1,6 milions de llocs de treball, per als que necessitaran principalment professionals de més alt nivell de qualificació en sectors en què es preveu més activitat (hostaleria, enginyeries, treballs administratius, professionals de ciències socials o matemàtiques), segons l´últim informe anual de Cepyme i Randstad Research.

L´evolució del mercat de treball reflecteix un important canvi estructural, caracteritzat per un més alt nivell de qualificació dels nous llocs de treball generats per pimes. La demanda de professionals qualificats anirà augmentant a mesura que les màquines se centrin en les tasques de menys valor afegit, i les pimes han de poder seleccionar i retenir talent. Els professionals més difícils de fitxar són els lligats a l´àmbit de la gestió comercial, els empleats del comerç, de l´hostaleria, els treballadors en obres estructurals de construcció, així com els de suport en l´àmbit de les finances, la gestió, els serveis jurídics i la digitalització.