08 de maig de 2018
08.05.2018
40 Años
40 Años

L'economia catalana creix el 0,8% fins al març, una dècima més que l'espanyola

?En un any, el PIB de Catalunya ha crescut el 3,3%, vuit dècimes per sobre de la mitjana de l'eurozona

08.05.2018 | 21:12
El sector de la construcció ha crescut el 6,4% interanual

L'economia catalana va créixer un 0,8% entre gener i març d'aquest any en relació amb el trimestre anterior, segons l'estimació elaborada entre l'Idescat i el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Aquest resultat suposa una dècima més que la xifra obtinguda al conjunt de l'Estat i quatre dècimes superior al 0,4% registrat a la zona euro. En termes interanuals, el PIB català ha crescut un 3,3% el primer trimestre, i s'ha situat per sobre del PIB espanyol (2,9%) i del de la zona euro (2,5%). Segons el departament, els bons resultats tenen un correlat en el mercat de treball, amb un creixement de l'afiliació a la Seguretat Social (del 3,7%) i del volum d'ocupació (del 3,3%), segons l'Enquesta de Població Activa.

L'avançament també mostra un creixement interanual a l'alça en el cas del sector serveis i una certa desacceleració en el creixement del sector industrial després de la forta empenta del trimestre anterior. Pel que fa la construcció, es manté estabilitzada a un nivell força elevat i el sector agrari i pesquer apunta cap a uns resultats menys negatius que en els trimestres previs.

D'altra banda, el valor afegit brut del sector industrial va créixer, segons les estimacions d'avanç, un 5,1% interanual, una taxa que tot i que és inferior a l'obtinguda el trimestre anterior –que va ser del 6,4%, la més alta del 2017- està per sobre la mitjana anual de tot el 2017 (4,9%). Aquests resultats donen continuïtat als registres elevats que porta experimentant el sector industrial els darrers exercicis.

El creixement de la producció industrial és força generalitzat, tot i que destaca l'avenç de l'agrupació de tèxtil, confecció, cuir i calçat i el de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics. Com en els quatre anys anteriors, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.


La construcció creix el 6,4%

El creixement interanual de la construcció és del 6,4%, el mateix que el trimestre anterior, unes taxes que no s'assolien des del 2006. Al bon comportament del subsector residencial, i en particular de l'habitatge, s'hi ha afegit la millora de l'obra pública, amb un notable creixement de la licitació pública.

Pel que fa el sector serveis, ha accelerat el seu creixement interanual el primer trimestre i s'ha situat en un 2,7%. Els dos primers mesos de l'any, els indicadors d'activitat mostren resultats especialment positius en la xifra de negoci de les activitats administratives, de les activitats professionals, científiques i tècniques, i de les d'informació i comunicacions.

Finalment, les dades dels primers tres mesos del 2018 mostren una recuperació de l'afluència del turisme estranger (3,4% de creixement de mitjana), després dels resultats negatius dels darrers mesos del 2017. És molt remarcable l'augment de la despesa turística, que assoleix un creixement interanual del 10,4% durant el primer trimestre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook