Els col·legiats inscrits al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya calculen que el 30% dels esborranys que facilita l'Agència Tributària espanyola tenen errors o bé els falta informació rellevant per poder complir correctament amb els deures tributaris.

El Col·legi, tot i estar d'acord en la necessitat de facilitar cada vegada més el procediment de presentació de la declaració de la renda, adverteix que és una «frivolitat» pensar que la declaració de la renda, que té un manual pràctic d'instruccions de més de mil pàgines, es pugui fer només en tres minuts i fent un clic en el telèfon mòbil. Els professionals inscrits al Col·legi de Gestors Administratius fan unes 800.000 declaracions anuals en la campanya de la renda, cosa que suposa el 40% dels dos milions de declaracions que aproximadament es presenten a Catalunya.