La Generalitat considera que els mercats que presenten més marge de creixement per a les exportacions catalanes són de les àrees geogràfiques d'Àsia (Indonèsia, Vietnam, Filipines, la Xina, la Índia i Bangladesh), Amèrica del Nord (Estats Units) i Àfrica Oriental (Etiòpia, Kènia i Tanzània). Acció ha elaborat un estudi que per determinar els 10 països amb més potencial analitza la intensitat exportadora de Catalunya en 120 països, un dels indicadors més utilitzats internacionalment, i la compara amb la dels principals mercats europeus (Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Espa-nya així com amb països europeus de dimensió comparable a Catalunya pel que fa a població o PIB com Àustria, Dinamarca i Finlàndia). Es tracta de determinar el grau d'exportació de Catalunya a una destinació determinada respecte de les tendències mundials.

Tot i que les exportacions catalanes han batut un rècord aquest 2017 per setè any consecutiu, el document anomenat «La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur» posa de manifest l'oportunitat d'aprofitar les noves dinàmiques dels mercats internacionals per millorar la posició exportadora de Catalunya en regions i països que estan impulsant la demanda mundial.

L'objectiu és que el ritme creixent de les vendes de Catalunya a l'exterior no es vegi frenat els propers anys.