Catalunya va ser el 2016 la tercera comunitat en aportació de recursos tributaris per càpita al sistema de finançament autonòmic, mentre que va ser la desena en recursos rebuts, d'entre les 15 comunitats autònomes amb un règim comú de finançament.

Així ho reflecteix la liquidació del model de finançament d'aquell any publicada pel ministeri d'Hisenda, que per setè any consecutiu col·loca Catalunya per sota de la mitjana en el rànquing de comunitats de règim comú, segons va informar ahir el departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat.

En concret, Catalunya se situa 19,2 punts per damunt de la mitjana en recursos aportats, amb 2.663 euros per habitant, mentre que la posterior redistribució la situa 1,7 punts per sota, amb 2.380 euros per càpita; és a dir, rep gairebé 300 euros menys per habitant que els que aporta.

La mitjana d'aportació de les comunitats al sistema va ser de 2.233 euros per persona, mentre que la mitjana dels recursos rebuts va ser de 2.422 euros.

La conselleria destaca que la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l'impacte del diferencial de preus: llavors perd onze posicions (passa de la tercera a la catorzena, la penúltima, només per darrere de Madrid) i se situa l'11,7% per sota de la mitjana.

La Generalitat lamenta que aquestes dades posen de manifest que els mecanismes de redistribució del sistema de finançament espanyol «fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats» i fins i tot constaten «discriminació» cap a Catalunya.

Segons assenyala el Govern de la Generalitat, el 2016 va ser el setè any consecutiu en el qual Catalunya va rebre una quantitat de recursos inferior a la mitjana: només el 2009, el primer any d'aplicació del model, va rebre el 2,3% més de finançament.

El 2016, la comunitat que més diners va rebre per habitant va ser Cantàbria, amb un total de 3.114 euros per habitant, mentre que la seva aportació mitjana era de 2.444 euros per habitant, xifra que la situava en la cinquena posició dels que més contribueix.

La segona autonomia que tenia un millor finançament per habitant l'any 2016 era la Rioja, que rebia 2.956 euros per habitant, mentre que n'aportava 2.326, xifra que en aquest cas deixava aquesta comunitat en el 5è lloc de la llista.

La tercera comunitat autònoma en rebre més diners per cada habitant va ser Extremadura, amb 2.821 euros per habitant. Aquesta xifra queda molt lluny de la seva aportació, d'una mitjana de 1.630 euros per habitant, que la deixava en la 15a posició de les comunitats que més fons aporten al sistema de finançament. La diferència entre l'aportat i rebut per habitant en aquest cas és de gairebé 1.200 euros a favor dels habitants extremenys.