La Cambra de Comerç de Barcelona ha obert a les delegacions de Berga i Igualada un nou punt d'informació sobre formació professional -especialment en la seva modalitat dual.

El nou punt d'informació obert té com a missió impulsar la formació professional, assessorant i acompanyant les pimes, per tal que puguin participar tant en la modalitat d'FP dual del sistema educatiu (FP cicles formatius) com en la modalitat dual del sistema laboral del SOC (Certificats de Professionalitat). Segons la Cambra, la posada en marxa d'aquest nou servei pretén «facilitar l'accés de les empreses a la formació de tutors i a la realització de tallers pràctics orientats a l'intercanvi d'experiències i difusió de bones pràctiques sota la demanda del territori i les empreses». A més, des del nou espai es vol ajudar a tramitar la demanda de les empreses per a la seva homologació per col·laborar amb centres de formació.