El dèficit de la Generalitat de Catalunya el mes de juny es va situar en 2.044 milions d'euros, fet que suposa 253 milions més que el juny de l'any passat, el 14,13% més que el mateix mes de l'any anterior i una xifra que suposa el 0,88% del producte interior brut (PIB), segons les dades facilitades ahir pel ministeri d'Hisenda. El mes de juny de l'any passat el dèficit suposava el 0,80% del PIB.

El conjunt de les autonomies va registrar un dèficit de 7.133 milions d'euros, 1.330 milions d'euros menys, el 15,72% menys, i una xifra que va suposar el 0,59% del PIB, per contra del dèficit del 0,73% que es del dèficit autonòmic del juny del 2017.

El dèficit de l'Estat, amb xifres corresponents al mes de juliol, es va situar en 18.080 milions d'euros, amb una disminució interanual del 13,2% i una xifra que equival a l'1,49% del PIB, 0,3 punts percentuals menys que el mes de juliol del 2017. Aquest dèficit de l'Estat no inclou les xifres de les corporacions locals.

El ministeri d'Hisenda va publicar ahir les xifres d'execució pressupostària de l'Estat fins al mes de juliol, que inclou la liquidació definitiva del sistema de finançament de les comunitats autònomes i les corporacions locals corresponents a l'exercici 2016.

En relació amb el dèficit consolidat del conjunt de l'administració central, les comunitats autònomes i la Seguretat Social fins al mes de juny es va situar en 22.698 milions d'euros, el 15,8% menys que el mateix període de l'any passat. Aquest dèficit del conjunt del sector públic no inclou els ajuts financers.

En termes de PIB, aquest dèficit consolidat del sector públic de 22.698 milions d'euros suposa l'1,87% del PIB, amb una reducció interanual de 0,44 punts percentuals en relació amb el juny del 2017.

El fons de la Seguretat Social van obtenir fins al juny un superàvit de 5.591 milions d'euros, que equival al 0,46% del PIB, el 6,5% menys que el resultat registrat en el mateix període de l'any passat. El recursos de la Seguretat Social han incrementat el 3,5% di destaca l'augment dels ingressos en concepte de cotitzacions, que pugen el 5,2%, després de registrar un increment del 2,8% del nombre dafiliats. Tot i aquest increment dels fons de la Seguretat Social, el sistema registra un dèficit de 7.426 milions d'euros, el 0,61% del PIB.