El salari mitjà brut a les grans empreses va créixer el 0,7% els set primers mesos de l'any, segons les dades publicades per l'Agència Tributària. El rendiment brut mitjà el mes de juliol va créixer el 0,6%, molt per sota del que va augmentar el juliol l'IPC en taxa interanual (2,2%). Segons l'AEAT, l'evolució dels salaris des del mes d'abril està sent força estable, tot i que amb taxes una mica inferiors a les registrades al començament d'any.

Pel que fa al volum d'ocupació, els perceptors de rendiments del treball, indicador fiscal que apropa l'evolució del empleoasalariado, van créixer el juliol el 3,1%, una dècima per sobre de la taxa observada el juny i igual al creixement mitjà del segon trimestre. Segons l'Agència Tributària, en principi, el resultat no altera la tendència de desacceleració en l'ocupació en les grans empreses que s'aprecia des de mitjan any 2017.