Ampans participa en el projecte europeu Enable In-Cuba, impulsat per l'associació europea Arfie. L'objectiu del programa és que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tirar endavant els seus propis projectes amb els suports que necessitin per emprendre, ja sigui en la vida personal -com per exemple viure en parella, seguir una formació o cursar uns estudis- o bé iniciatives d'autoocupació.

A banda d'Ampans, al projecte hi participen quatre entitats més de Bèlgica, Itàlia, França i Portugal, sota la direcció de la European Association of Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID), presidida per Roger Banks, psiquiatre especialitzat en la discapacitat intel·lectual.

El programa vol experimentar amb projectes gestionats per persones amb discapacitat en un context europeu, que ofereix un entorn favorable per a la innovació i l'emprenedoria social. L'objectiu és crear una metodologia de treball i posar-la a disposició de la societat per afavorir l'emprenedoria de les persones amb discapacitat intel·lectual. El sistema permetria a aquest col·lectiu afavorir les seves habilitats i millorar la seva independència, així com promoure la igualtat d'oportunitats.

El projecte es concreta en quatre fases al llarg de tres anys i preveu una prova pilot en tots els països implicats per donar suport efectiu als primers emprenedors que aprofitin aquest enfocament.

Ampans, membre directiu de l'Assemblea General d'Arfie (Association de recherche et de formation sur l'insertion en Europe), participa en l'impuls de diversos programes d'àmbit europeu per a la millora d'oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport especial. L'any passat l'entitat va participar en dos projectes Enable amb l'objectiu de desenvolupar metodologies que facilitin una cultura en què les persones amb discapacitat intel·lectual participin en primera persona en el disseny de productes i serveis dels quals ells són els destinataris, entre d'altres.