La cooperativa barcelonina Caixa d'Enginyers ha inaugurat a Manresa la seva primera oficina, un espai a les instal·lacions de Mútua General de Catalunya a la capital del Bages (al número 66 del Passeig Pere III). L'espai, que ocupa dues sales de les instal·lacions de la mútua, és del tipus que la cooperativa anomena Avant, que són centres d'atenció i assessorament personalitzat. L'espai serà atès per dos professionals de l'entitat que faran tasques d'assessorament (inversions, finançament o cobertura de riscos-assegurances). El nou espai també permetrà desenvolupar les funcions operatives de les oficines bancàries convencionals i ofereix també el servei de caixa, prestat exclusivament per ATM's, un servei que estarà operatiu segons fonts de l'entitat, entre demà i dijous.

El model d'oficina Avant és «la resposta de Caixa d'Enginyers al creixement de la demanda de servei que registra l'entitat», però també pretén ser un espai per personalitzar l'atenció als seus socis, un total de 170.000 al conjunt de l'Estat (l'entitat assegura no disposar de dades territorialitzades del seu nombre de socis).

El nou format, a més, permet «evitar els costos de les oficines bancàries tradicionals i dona impuls a la digitalització del servei», expliquen fonts de la caixa. L'entitat ocupa espais de la Mútua General de Catalunya en virtut d'un acord signat el mes de desembre passat. Des del 2008, Caixa d'Enginyers ha sumat 16 noves oficines obertes a Sant Cugat del Vallès, Alacant, Girona, dos a Barcelona, Palma, Lleida, Bilbao, Màlaga, Tarragona, Madrid, Mataró, Terrassa, València i ara Manresa i Vic. Segons fonts de la caixa, l'interès per la capital del Bages rau en l'existència de socis a la ciutat i també d'instal·lacions de la mútua, i per la voluntat de consolidar la seva presència a la Catalunya Central.

Segons Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, «ampliar la nostra xarxa Avant respon a una major demanda de serveis i a l'excel·lent acolliment d'aquestes oficines, implantades el desembre a Terrassa i Mataró, i la fluïdesa de l'acord estratègic amb Mútua General de Catalu-nya, amb qui compartim filosofia de servei i valors corporatius, ens han impulsat a seguir apostant per aquest model de proximitat als socis». Daniel Redondo, director general de Mútua General de Catalunya, considera que amb l'acord «guanyem tots. Guanya el soci de Caixa d'Enginyers, que disposa de nous espais per a realitzar les seves gestions bancàries, té a la seva disposició l'ample oferta asseguradora de la Mútua i, complementàriament, pot accedir o utilitzar els «Espais Mútua» de les nostres oficines; i guanyen els mutualistes de Mútua General de Catalunya, que també poden accedir als serveis de Caixa d'Enginyers».

Caixa d'Enginyers és un grup cooperatiu de crèdit i serveis financers i asseguradors especialitzat en l'atenció de comunitats professionals que l'any passat va celebrar el seu cinquantè aniversari. L'entitat està desenvolupant el seu pla estratègic Impulsa 2019, amb el qual espera «consolidar la seva posició de referència dins de la banca cooperativa nacional».

Caixa d'Enginyers té una xarxa de 29 oficines, de les quals 22 són tradicionals i 7, Avant. Així, té presència amb diverses oficines a Barcelona (9), Madrid (3), Sevilla (2), València (2) i amb una a Girona, Saragossa, Alacant, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Palma, Màlaga, Tarragona, Bilbao, Mataró, Terrassa, Manresa i Vic.

Per la seva banda, Mútua General de Catalunya, amb seu a Barcelona, està especialitzada en assegurances de salut, té més de 187.000 assegurats i presenta una facturació de 86 milions d'euros.