Mercadona aporta 2.494 milions d'euros a l'economia catalana, l'1,1% del PIB, i un total de 64.255 llocs de treball, l'1,8% de l'ocupació de Catalunya, segons un informe elaborat per la Universitat de València i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. L'informe s'ha elaborat amb les dades de l'exercici 2017 i inclou no només els impactes directes, sinó també els indirectes i els induïts que genera l'activitat de la companyia al llarg de la cadena de valor.

De manera directa, Mercadona va aportar el 2017 un total de 643 milions d'euros al PIB de Catalu-nya, el 0,3 % del PIB català, que corresponen majoritàriament als sous de la plantilla, els lloguers que genera i el seu benefici.

En el cas de l'ocupació, són 12.895 treballadors els que componen la plantilla de Mercadona a Catalunya, mentre que la resta són indirectes, prop del 63%, i induïts, més del 17%.

Considerant l'impacte directe, l'indirecte i l'induït, Mercadona va generar a Catalunya 2.494 milions d'euros i, en termes d'ocupació, genera 64.255 empleats a temps complet l'any.

L'informe apunta que el sector de l'economia catalana més beneficiat per l'activitat de Mercadona és el de serveis, ja que concentra el 76,6% de la renda generada sobre tot el comerç.

4 euros per euro

Una altra de les conclusions de l'informe universitari és que per cada euro de renda aconseguit per Mercadona en les botigues de Catalunya es generen addicionalment 4 euros a l'economia catalana, i per cada lloc de treball generat en Mercadona es creen gairebé 5 més en l'economia catalana, com a resultat de les compres a altres empreses com de les inversions produïdes.

Mercadona és present a Catalunya des de l'any 1993 i ara té una xarxa de 259 supermercats, dos blocs logístics i una plantilla que al tancament del 2017 arribava als 12.895 treballadors.

1.200 milions d'inversió

Entre el 2012 i el 2017, la inversió conjunta de Mercadona i de tots els seus interproveïdors especialistes en plantes de Catalunya va superar els 1.200 milions d'euros, destinats majoritàriament a l'obertura de noves fàbriques i línies de producció.

Les compres de Mercadona a proveïdors catalans o amb producció a Catalunya el 2017 van ascendir a 3.631 milions d'euros.