Els desnonaments per impagament de la hipoteca o el lloguer han baixat el 0,3% en el tercer trimestre del 2018 al conjunt de l'Estat, amb 11.547 casos, la majoria dels quals registrats a Catalunya, que n'acumula 2.531, el 22% del total. Així ho recull l'informe «Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials» que ha publicat avui el Consell General del Poder Judicial i que destaca un increment del 7,9% en el nombre de desnonaments derivats de l'impagament de lloguer a Espanya, fins a un total de 7.518.

Per contra, els llançaments que són conseqüència d'execucions hipotecàries, 3.404 en total, han baixat per tretzè trimestre consecutiu, concretament un 16,2%.

Per territoris, Catalunya, amb 2.531, el 21,9% del total, ha tornat a ser la comunitat on s'han practicat més desnonaments en el tercer trimestre, seguida per Andalusia (1.894), la Comunitat Valenciana (1.575) i Madrid (1.238).

Si es tenen en compte només els desnonaments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans, en el primer lloc apareix també Catalunya, amb 1.738, el 23,1% del total; seguida d'Andalusia (1.034), Madrid (1.010) i la Comunitat Valenciana (897).

Respecte dels desnonaments que es deriven d'execucions hipotecàries, la classificació és encapçala per la comunitat andalusa, amb 744, seguida per la Comunitat Valenciana (632) i Catalunya (589).

L'informe de la Secció d'Estadística del CGPJ també ofereix la dada de les execucions hipotecàries presentades, que en el trimestre analitzat han ascendit a 6.315, que ha suposat un increment del 14,4% respecte al tercer trimestre del 2017. A Catalunya s'han observat els augments més importants, que han oscil·lat del 63,6% de Lleida fins al 144,4% de Tarragona, i l'increment mitjà d'aquesta comunitat és del 109,1%.

Darrere de Catalunya, que ha estat la comunitat amb més execucions hipotecàries iniciades (amb 1.639, el 20,3% del total estatal), se situen Andalusia (amb 1.114), la Comunitat Valenciana (amb 1.108), Madrid (amb 387) i Múrcia, amb 370.

D'altra banda, el nombre de concursos presentats en el tercer trimestre del 2018, comptabilitzant els presentats als jutjats mercantil i els de persones físiques registrats als jutjats de primera instància i de primera instància i instrucció, ha estat de 1.953, dels quals 730 corresponen a persones físiques no que no són empresàries. Això ha suposat un increment del 18,7% respecte al mateix trimestre del 2017.

Als jutjats mercantils s'han presentat 1.223 concursos, el 5,6% més que en el tercer trimestre del 2017. Ha estat a Catalunya on s'han registrat més concursos als jutjats mercantils: 308, fet que suposa el 25,2% del total. La segueixen la Comunitat Valenciana, amb 217; Madrid, amb 169, i Andalusia, amb 126.

Respecte als concursos presentats per persones físiques als jutjats de primera instància i primera instància i instrucció, la xifra total ha estat de 730, fet que suposa un augment del 49,9% respecte al tercer trimestre del 2017.