La Catalunya Central té 64 projectes de recerca que aporten al territori 13,5 milions d'euros, d'acord amb el contingut de la 7a edició de l'Informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central (ORCC), que es va presentar ahir a la seu del centre tecnològic Eurecat-CTM, a Manresa, en un acte en el qual la directora general d'Indústria, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya, va fer la cloenda.

L'informe situa en 544 el nombre d'investigadors de la Catalu-nya Central, un territori que ha registrat 117 patents internacionals entre el 2013 i el 2017 i que manté 73 acords de transferència de tecnologia, a més d'un total de 37 assajos clínics en actiu.

L'origen de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central rau en l'elaboració d'un informe bibliomètric que utilitza un indicador que valora l'activitat de recerca: l'índex h, que mesura la producció científica combinant la qualitat i quantitat de les publicacions. Per a l'elaboració d'aquest 7è informe, s'han analitzat les 1.290 publicacions del darrer quinquenni per indicar l'índex h5 de cadascuna de les quatre capitals de comarques on es fa recerca. A partir d'aquestes dades, s'han analitzat les institucions (centres universitaris, centres de recerca i tecnològics, centres hospitalaris), i de cadascuna d'aquestes se'n destaquen els 5 autors més prolífics.

Segons destaquen els impulsors de l'observatori, «l'evolució d'aquest índex en totes les ciutats i institucions que s'han recollit en aquestes set edicions evoluciona positivament».

El cas d'Eurecat-CTM, que ha acollit la presentació, ha passat de tenir un índex h5 de 14 amb 131 publicacions a tenir un índex h5 de 16 amb 121, de forma que «amb menys publicacions ha assolit un índex més alt d'impacte atesa la seva qualitat», va explicar Xavier de las Heras, catedràtic de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.

En aquesta nova edició de l'informe s'ha fet un pas endavant per valorar el potencial econòmic d'aquest territori mitjançant indicadors homologats internacionalment. És per aquest motiu que es mostren les dades corresponents al desenvolupament i la innovació (R+D+I) del 2007 de les universitats, dels centres de recerca i tecnològics, dels centres hospitalaris i també de les em-preses.

L'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central va néixer l'any 2012 a l'empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa amb l'objectiu de donar a conèixer la recerca que es du a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Osona).

En aquest sentit, el disseny d'un nou web de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central «permet donar més visibilitat i fer arribar a tota la comunitat científica, empresarial, política i a la societat general l'activitat investigadora que es realitza en aquesta part del territori», destaca Montserrat Méndez, cap de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.