El Consell de Ministres va aprovar ahir divendres un Reial Decret amb la pujada de l'1,25% de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms fins als 944,40 euros al mes, que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2019. El tipus de cotització passa a ser del 30%, de manera que els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes del que paguen actualment, tot i que a canvi rebran més protecció. La tarifa plana actual de 50 euros al mes pujarà fins als 60 euros al mes, i es mantindrà després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficiaris tindran accés als mateixos drets i prestacions.

La pujada de cotització ve de la mà de la millora de l'accés a la prestació per cessament d'activitat (atur), i es flexibilitzarà els requisits actuals i s'ampliarà la durada de la prestació. Així mateix els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa, i tots els treballadors per compte propi podran accedir a la formació contínua i al reciclatge professional.

Així mateix, s'incorpora un nou tipus d'infracció greu per prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom. Les sancions oscil·laran entre 3.126 euros de mínim i 10.000 euros de màxim.

El Consell ha aprovat, d'altra banda, que els contractes de treball de durada igual o inferior a 5 anys passaran a tenir un recàrrec sobre la quota empresarial del 40%, enfront del 36% actual.

Així mateix, segons ha assenyalat el ministeri de Treball en un comunicat, es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per a les persones que treballen al servei de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.

El Reial Decret també apunta que s'haurà d'incloure en el Règim General de la Seguretat Social els qui participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes. Aquesta mesura beneficiarà uns 534.000 alumnes.

Adquisició d'Abertis

El Govern ha autoritzat l'operació per la qual ACS i Atlantia van adquirir conjuntament el grup de concessions d'autopistes Abertis en virtut d'un acord adoptat en el Consell de Ministres d'ahir divendres.

La transacció requereix el vistiplau del Govern perquè suposa un canvi de control d'Abertis, firma que explota en règim de concessió un conjunt d'autopistes a Espanya que són titularitat última del Govern.

En concret, la companyia figura com a primer operador de vies de pagament del país, atès que suma 1.559 quilòmetres d'autopistes que representen el 60% del total de la xarxa. No obstant això, Abertis també explota vies a França, Índia, Brasil, Argentina, Xile i Puerto Rico.

Pensions

El Consell de Ministres va aprovar ahir divendres el Reial Decret Llei de mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, en el qual s'inclou la revaloració de les pensions de l'1,6% les pensions i el 3% les mínimes i no contributives per al proper any, tal com s'establia en l'acord pressupostari assolit entre el Govern i Units Podem.

El text normatiu recull també l'abonament d'una paga per la diferència entre la revaloració de l'1,6% que es va aplicar i l'1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs de preus al consum mensuals dels últims dotze mesos. Els pensionistes rebran la paga compensatòria del 0,1% addicional abans de l'abril de l'any que ve.

Artistes jubilats

El Consell de Ministres va aprovar, d'altra banda, ahir divendres un Reial decret llei amb mesures d'urgència sobre la creació artística, com poder compatibilitzar la pensió de jubilació amb la creació artística i cotitzar en períodes inactius, i que són reflex de les recomanacions de l'informe de la subcomissió de Cultura per a l'elaboració de l'Estatut de l'Artista, aprovat per unanimitat pel Congrés dels Diputats el mes de setembre passat.