Catalunya va rebre 1.040.713 turistes internacionals el novembre, el que representa un increment del 6% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el període acumulat del gener al novembre, es van registrar 18,1 milions de viatgers internacionals, el 0,8% menys que el mateix període del 2017. Tot i així, és el territori més visitat en els onze mesos, dar-rere les illes Balears (13,6 milions) i les illes Canàries (12,4 milions).

D'altra banda, segons l'Enquesta de Despesa Turística de l'INE, els turistes internacionals van gastar 1.019 milions d'euros al novembre, el 9,7% més. La despesa mitjana per turista va ser de 979 euros, el 3,5% més, i l'import per persona i dia va ser de 181 euros (-1,6%). L'estada mitjana va ser de 5,4 dies.

En total, l'Estat va rebre 4,5 milions de turistes internacionals al novembre, el que representa un augment del 3,6% que en el mateix mes del 2017. El principal mercat va ser el britànic, amb 936.856 turistes, el 20,6% del total i el 2,8% més que el novembre del 2017. Els van seguir els alemanys, amb 574.838 visitants (el 3% menys en termes interanuals), i els francesos, amb 480.741 (-10,4%).

A més, destaquen els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (21,3%), Portugal (18%) i Itàlia (13%). D'altra banda, en el període acumulat de gener a novembre el nombre de visitants internacionals van superar els 78,4 milions, el 0,7% més. La principal destinació al novembre va ser les illes Canàries, amb el 26% del total, seguit de Catalu-nya (22,9%) i Andalusia (13,3%). En el cas de Catalunya, el 18,6% dels turistes al novembre eren francesos i en el període agregat procedien de la resta del món (17,8%).

Pel que fa la despesa turística al novembre a tot l'Estat, va ascendir fins als 4.890 milions d'euros, el que suposa un augment del 5,3% respecte al mateix mes del 2017. La despesa mitjana per turista es va situar en els 1.075 euros, amb un increment anual de l'1,7%, mentre que la despesa mitjana diària va pujar el 12,4%.