El director general de Pressupost de la Comissió Europea, Gert Jan Koopman, va defensar ahir que «Catalunya és la regió europea que atreu més recursos relacionats amb la innovació de les pimes. Més que qualsevol altra regió europea», va dir Koopman en el marc de la conferència «El nou pressupost de la Unió Europea: prioritats i oportunitats», que va pronunciar al Cercle d'Economia, el qual va ser presentat pel vicepresident del Cercle i president de CaixaBank, Jordi Gual.

Va assegurar que Catalunya disposa d'un teixit de pimes molt «dinàmic», i que al voltant de 150 s'han beneficiat de 62 milions d'euros de l'instrument d'ajuda SMEs, en el marc de l'estratègia Horitzó 2020 de la Comissió Europea. «L'economia catalana es caracteritza per tenir poques grans empreses i moltes pimes», va assegurar, i va indicar que l'augment dels fons que preveu la proposta de la CE per als nous pressupostos de la UE del període 2021-2027 hauria de conduir a un desenvolupament encara més significatiu en el futur.

I és que, en la seva proposta, la CE recomana incrementar el finançament de «noves i urgents prioritats», entre les quals inclou els fons dedicats a la investigació i la innovació, la joventut, l'economia digital, la gestió de fronteres i la seguretat i la defensa. D'aquesta manera, la CE proposa dedicar 12.000 milions a la transformació digital, 30.000 milions al programa Erasmus+ i 100.000 milions (un 50% més) a la investigació i desenvolupament.