L'economia espanyola ralentirà el seu creixement el 2019 fins al 2% del Producte Interior Brut (PIB), especialment a causa de riscos externs com la intensificació de les polítiques comercials proteccionistes, les tensions financeres, els problemes derivats de l'alt nivell d'endeutament a escala global i la possible extensió a un nombre creixent de països de polítiques econòmiques no sostenibles, segons l'informe Econòmic i Financer d'Esade 2019.

L'estudi mostra que una disminució del creixement de l'economia espanyola podria causar un descens en el ritme de creació d'ocupació i de l'estalvi de les famílies, la qual cosa suposaria un fre en el consum privat durant els propers anys. Així mateix, els autors de l'informe anticipen una taxa d'inflació estable, lleugerament per sota del 2%, i recomanen mantenir el dèficit públic per sota del 3%.

En aquesta desacceleració, s'hi suma la prevista per a la zona euro, que assolirà el 2019 un creixement mitjà de l'1,8%. En opinió del professor d'Esade i coautor de l'informe, Josep Comajuncosa, els països de la zona euro estan tancant les bretxes de producció i el seu creixement convergeix a la seva taxa potencial.

En concret, les previsions apunten que Alemanya i França creixeran entre un 1% i un 2% el 2019, mentre que algunes economies de la perifèria, com Irlanda (4%), Portugal (1,8%) i Espanya (2,2%), encara recuperant-se de la crisi financera, creixeran per sobre del seu potencial.

Per a Esade, les principals dificultats per a la zona euro són de "tipus polític", associades al Brexit, a les dificultats per prosseguir amb la integració fiscal i financera, així com a les negociacions per al control del dèficit públic que abasten la crisi política a Itàlia.

En aquest sentit, Comajuncosa ha declarat que les dificultats a l'hora d'aprovar el pressupost italià posen de manifest que en el futur no es poden descartar acords entre altres països i les autoritats europees, perquè existeix un "perill de contagi".

En relació al Brexit, Esade alerta que és possible que es desenvolupi un Brexit sense acord i que Europa ha d'estar preparada. "Aquest escenari seria dolent per a les economies europees, però especialment per al Regne Unit", ha instat Comajuncosa.

Així, ha apuntat que aquest desenllaç podria crear tensions de "gran calibre", en un moment en el qual la zona euro precisa seguir amb reformes "imprescindibles" que garanteixin el seu bon funcionament i que l'ajudin a preparar-se d'una "d'inevitable" recessió en el futur.

Respecte a l'economia global, l'estudi destaca que "perd sincronització". Les economies desenvolupades compten amb una mitjana de creixement del 2% i moltes d'elles el reduiran fins a la seva taxa potencial, com el Japó (1,9%). Per la seva banda, els Estats Units creixerà un 2,5% gràcies a l'efecte de la política fiscal expansiva, així com ho farà el Canadà, Austràlia, Suècia o Noruega.

A Llatinoamèrica, el Brasil i Mèxic es consoliden amb un creixement per sobre del 2%, mentre que Xile i Colòmbia creixeran a un ritme superior al 3,5% i el Perú superarà el 4%. En l'altre extrem se situen l'Argentina, que per segon any consecutiu estarà en recessió, amb un creixement del -1,6%, i Veneçuela, que perllongarà la seva "greu" recessió.