El consum de begudes ensucrades envasades ha baixat el 2,2% a Catalunya des de l'entrada en vigor de l'impost especial de la Generalitat, l'1 de maig de 2017. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Barcelona.

Aquesta reducció ha estat major en els refrescs, el 13,6% en els de contingut mitjà de sucre i el 3,5% en els de contingut alt. En el cas de les coles, el descens ha estat del 5,2%.

Els autors de la investigació advoquen per prendre més mesures per disminuir el consum d'aquest tipus de begudes, com augmentar les taxes, canviar l'etiquetatge, intervencions en l'àmbit escolar, mostrar en el tiquet l'import del tribut que es paga i instar la indústria a reduir dràsticament el contingut de sucre afegit, de greixos saturats i de sal. "No hi ha prou conscienciació i s'ha d'atacar [el consum de sucre] des de diversos fronts", assenyala Toni Mora, un dels autors de l'estudi.

L'estudi 'Els consumidors responen als 'impostos dissuasoris' de manera heterogènia?' ha analitzat dades massives de consum des d'un any abans de l'entrada en vigor de l'impost fins a un any després. En total, uns 125 milions de registres en una gran cadena de supermercats, que compta amb una quota del 10% del mercat. Es tracta del primer estudi que analitza el total de begudes: ensucrades i sense sucre i begudes amb i sense alcohol.

Els investigadors de l'estudi són Toni Mora i David Roche, de l'Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques de la UIC; Eleonora Fichera, de la Universitat de Bath, i Beatriz G. López-Valcárcel, de la Universitat de Les Palmes de Gran Canària. Mora assenyala que aquest descens del consum de begudes ensucrades es deu a l'entrada en vigor de l'impost però considera que la incidència de moment ha estat "molt baixa".

Amb tot, l'informe revela que mentre descendeix el consum de begudes com els refrescos, augmenta la compra d'altres begudes ensucrades com els batuts, que ha pujat un 5,4%. El consum de begudes que més ha crescut és el de les isotòniques, un 33,3%. Segons Mora, aquests canvis són una resposta a l'entrada en vigor de l'impost, tot i que "també pot ser degut a la percepció que aquest tipus de begudes són més saludables", assenyala l'investigador i vicepresident segon de l'Associació d'Economia de la Salut (AES).

Major descens entre les famílies amb menys recursos

A més de la informació sobre la compra (quin producte, en quina quantitat i a quin preu), l'estudi ha comptat amb dades socioeconòmiques de la família consumidora (renda, nombre de fills, lloc de residència, despesa total al supermercat) per analitzar si hi ha patrons diferenciats segons les característiques o bé el comportament és similar. En aquest sentit, l'estudi conclou que la reducció del consum de sucre ha estat superior entre les famílies amb rendes més baixes, si bé la diferència no arriba al punt percentual. Es tracta de llars amb uns ingressos de fins a 18.400 euros per unitat familiar i any.

Segons Mora, l'estudi mostra "una gran heterogeneïtat entre famílies tant en les reaccions a l'impost, segons nivell socioeconòmic i edat, com per categories de producte".L'impost sobre les begudes ensucrades envasades és un tribut propi de la Generalitat. Grava totes les begudes embotellades que continguin edulcorants calòrics afegits: 8 cèntims d'euro per litre en begudes que contenen entre 5 i 8 grams de sucre per 100 mil·lilitres (ml) i 12 cèntims d'euro en les que tenen més de 8 grams de sucre per 100 ml.

Les begudes amb menys de 5 grams de sucre per 100 ml estan lliures de l'impost. Una de les peculiaritats és que per primera vegada s'estableix el requeriment que el 100% de l'impost s'ha de traslladar al preu final del producte, si bé els distribuïdors han estat els recaptadors i el consumidor final no n'ha observat l'import en el tiquet de compra.