Catalunya va tancar el 2018 amb la formalització d’un total de 3.329.419 contractes de treball, un màxim històric, segons l'informe de Balanç de la contractació laboral elaborat per l'Observatori de Treball i Model Productiu. En els 12 mesos de l'any passat es van signar, també, un nombre rècord de contractes temporals, prop de 2,9 milions, i es va assolir el tercer millor registre de la història en contractes indefinits, assolint els 463.177 contractes.

En comparació amb les dades del 2017, l'any passat la contractació va augmentar a Catalunya un 4,5%, però va créixer a un menor ritme que en els anys anteriors. Els increments de contractació més importants entre el 2017 i el 2018 es van registrar amb els contractes indefinits, que van pujar un 12,5% i van representar l'any passat gairebé un 14% del total.

Pel que fa al tipus de jornada, el 62,2% dels contractes signats durant el 2018 van ser a jornada completa, amb un augment del 5,7% respecte al 2017. El 36,7% dels contractes que es van signar van ser a temps parcial, mentre que un 1,1% dels treballadors van signar contractes fixos discontinus. En comparació amb l’any 2017, els contractes a temps parcial van créixer l'any passat un 2,2%.

La contractació temporal augmenta més entre les dones (+4,7%) que entre els homes (+2%), i en canvi creixen més entre els homes els contractes indefinits (+14%) i experimenten un creixement menor entre les dones (10,9%), tot i que també pugen.

Segons aquest informe, l'augment de la contractació va beneficiar especialment els joves menors de 19 anys (+19,5%) així com també el grup de persones de 45 anys i més (+8,7%).

Pel que fa als orígens dels treballadors que van signar un contracte durant el 2018, un 22,3% eren estrangers, la majoria originaris d'Amèrica Central i del Sud, de la Unió Europea (UE) o del Marroc.

Els sector que més va contractar al llarg de l'any 2018 va ser el dels serveis, amb un 80% dels contractes totals que es van fer a Catalunya, seguit per la indústria (13,3%), la construcció (4,3%) i l'agricultura (2,5%).

En comparació amb un any abans, la contractació va créixer en tres dels quatre sectors d’activitat econòmica, especialment en l’àmbit de la indústria (+6,3%), en el dels serveis (+4,8%) i també en el de la construcció (+1,5%).

En canvi, la contractació va caure un 8% en agricultura en comparació amb els contractes del 2017.