Caixabank ha obtingut durant el 2018 uns beneficis de 1.985 milions d'euros, cosa que representa un augment del 17,8% respecte a l'any anterior, segons va informar l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'entitat, presidida per Jordi Gual, atribueix aquests resultats a la fortalesa dels ingressos core, una aportació superior del banc portuguès BPI, que ja controla al 100%, i la reducció de les dotacions. Els ingressos core del negoci -marge d'interessos, comissions, ingressos del negoci d'assegurances, la posada en equivalència de Segurcaixa Adeslas i les participacions del BPI- van assolir els 8.217 milions d'euros -un 4,2% més- i el total d'ingressos fins als 8.767 milions d'euros, un 6,6% més. Fa poques setmanes, l'entitat va presentar un ERO que afecta 2.157 treballadors en el marc del Pla Estratègic 2019-2021.

La contribució del negoci de BPI a Portugal va pujar fins als 262 milions d'euros davant els 104 de l'exercici anterior, mentre que sumant-hi l'aportació de les participades de l'entitat portuguesa, la contribució total es va enfilar fins als 380 milions d'euros, davant els 176 milions d'euros del 2017.

Pel que fa al marge d'interessos, va pujar fins als 4.907 milions d'euros, el 3,4% més que el 2017, per la rendibilitat del crèdit, la gestió del finançament detallista i l'estalvi en els costos del finançament institucional. Els ingressos per comissions van arribar als 2.583 milions d'euros, el 3,4% més respecte a l'exercici de l'any anterior: les bancàries, de valors i altres es van reduir el 2,2% i les de fons d'inversió, carteres i sicav van pujar el 12,6% per l'increment de patrimoni gestionat durant els primers nou mesos de l'any.

El negoci de les participacions al gup van aportar 54 milions, amb un impacte negatiu de 453 milions d'euros derivat de l'acord de venda de participació a Repsol. Els ingressos del total de carteres de participades es van situar en els 972 milions d'euros i inclouen els ingressos per dividends (sobretot de Telefonica), i els resultats de les entitats valorades pel mètode de participació, com Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, BFA i Repsol (sense l'impacte de la venda de la participació).

D'altra banda, la ràtio de morositat del Grup Caixabank es va reduir fins al 4,7% davant el 6% del mes de desembre del 2017. Els saldos dubtosos van baixar fins als 11.195 milions d'euros (-921 i -3.110 milions durant el trimestre i l'any, respectivament). La ràtio de cobertura va augmentar fins al 54% per la implantació d'IFRS9, que va suposar el registre de provisions per a risc de crèdit de 791 milions.

A més, en el segon trimestre del 2018, Caixabank va vendre el seu negoci immobiliari (principalment la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la venda el 31 d'octubre del 2017 i el 100% de Servihabitat) a una companyia de nova creació en un 80% de Lone Star i en un 20% de Caixabank. Després de la formalització de l'0peració i de l'activitat comercial de l'any, la cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda se situa en 740 milions (-5.138 i -4.606 milions durant l'any i durant el trimestre, respectivament).

La cartera de lloguer se situa en 2.479 milions nets de provisions, -551 milions durant l'any, que inclou la venda d'una cartera d'actius immobiliaris en lloguer durant el segon trimestre i el total de vendes d'immobles el 2018 (excloent-ne l'operació amb Lone Star) arriba als 2.060 milions, +28% respecte del mateix període del 2017.

El negoci immobiliari non-core ha generat un resultat negatiu de 530 milions el 2018, un exercici marcat per aspectes singulars, essencialment la recompra del 51% de Servihabitat (-204 milions) i la formalització de la venda del 80% del negoci immobiliari a Lone Star, l'impacte del qual en el compte de resultats (incloent-ne les despeses, els impostos i altres costos) finalment ha estat de -48 milions d'euros nets d'impostos.

L'ERO afecta 2.157 empleats

Paral·lelament, durant aquest 2018, l'entitat ha presentat un ERO que afecta 2.157 treballadors en el marc del Pla Estatègic 2019-2021 presentat la tardor passada a Londres.

Les negociacions amb els sindicats van començar fa unes setmanes i de moment les dues parts no han acordat els termes de la sortida d'aquests treballadors.

La xifra de treballadors afectats, un 7,3% de la plantilla, n'inclou 1.913 de la xarxa d'oficines i 244 de serveis de suport. Els plans també passarien per prescindir de 793 oficines tradicionals, i arribar a les 700 store i a les 100 business.

A més, l'entitat vol suprimir la figura dels subdirectors en unes 2.400 oficines.