El nombre de conversions de contractes temporals a indefinits va augmentar al conjunt de l'Estat el 22,1% el 2018, fins a totalitzar-ne 837.988, la major xifra des de 2007, any en què va donar començament la crisi econòmica, segons un informe de Randstad en el qual s'analitzen les dades registrades pels serveis públics d'ocupació des del 2007 al 2018. Amb tot, a Catalunya l'increment del nombre de conversions va ser de la meitat que a l'Estat, l'11,5%.

L'any 2007 es van superar les 900.000 conversions, i durant els cinc anys següents aquestes van registrar descensos, fins a aconseguir el seu mínim en 2012, amb 395.882 conversions. Després van començar a ascendir fins a arribar el 2018 a 837.988 conversions, que representen el 36,7% del total de contractes indefinits fets l'any passat. Així, més d'un terç dels contractes indefinits de 2018 procedia de contractes temporals. «L'augment de contractes temporals convertits en indefinits i l'acostament a les taxes de conversió prèvies a la crisi confirmen la tendència positiva del mercat laboral i la recuperació econòmica. De la mateixa manera, aquestes dades reflecteixen que la contractació temporal funciona com a pont a un lloc de treball estable», destaca el director de Relacions Institucionals de Randstad, Luis Pérez.