La Generalitat ha identificat un total de 67 companyies que es dediquen al sector dels drons a Catalunya. Es tracta, la majoria, de pimes de menys de deu anys de vida (81%) que treballen en tota la cadena de valor, des de la fabricació dels drons i operadors fins al tractament de dades o els serveis tècnics. Segons l'informe «Els drons a Catalunya», la majoria són operadores de drons (66%), encara que també hi ha fabricants (10%), el 9% ofereix serveis tècnics i formatius, el 7% està especialitzat en el tractament de dades i el 7% restant el formen consultores que busquen l'encaix dels drons en processos ja habituals d'una empresa. Des del punt de vista de les aplicacions, l'estudi apunta que les empreses treballen principalment en el sector audiovisual (44%), però també en altres com la inspecció (18%), l'agricultura (9%), la formació (9%), l'anàlisi geogràfica (7%), les emergències (6%), l'oci (4%) i la seguretat (1,5%).