Els homes a Espanya van gua-nyar de mitjana durant el 2016 un total de 25.924 euros, mentre que el sou mitjà de les dones es va situar en 20.131 euros, fet que suposa gairebé 6.000 euros de diferència en els guanys mitjans anuals de tots dos sexes, segons constata un informe fet pel sindicat Comissions Obreres (CCOO).

La diferència principal es troba en els guanys dels assalariats amb contractes indefinits. En aquest sentit, el guany mitjà masculí és de 27.665 euros i el femení de 20.086, fet que evidencia que els homes amb contractes indefinits tenen un sou mitjà el 31% superior al de les dones que es troben en les mateixes condicions. L'informe també recull que de les gairebé 44.000 excedències concedides per a la cura de filles i fills el 2017, el 92% van ser sol·licitades per mares, i només el 8% van ser de pares. En relació amb les excedències per a la cura d'altres familiars dependents, el 84% van ser sol·licitades per dones. En aquest sentit, CCOO va qualificar d'«ineficaces» les mesures posades en marxa per la Comissió Europea i el Consell Europeu en igualtat laboral i va assenyalar com a principal causa d'aquest fet la falta de consens per part dels governs a l'aplicar-les.

La falta de compliment, sensibilitat i responsabilitat de les empreses són altres actituds que CCOO va assenyalar com a obstacles que impedeixen la desaparició de la bretxa salarial.