El sentiment optimista a Espa-nya en l'últim semestre del 2018 va caure 58 punts respecte dels sis mesos anteriors, concretament fins a l'11%, segons l'últim estudi d'International Business Report (IBR), l'enquesta de la firma de la consultoria Grant Thorntonla. Aquest informe reflecteix que la confiança empresarial també va caure a la UE 11 punts fins a situar-se en el 28% i a escala mundial 15 punts, fins a arribar al 39%.

Després d'un període de sòlid creixement marcat per l'optimisme, el refredament de cicle econòmic, la incertesa política i les tensions geopolítiques expliquen el canvi d'actitud dels empresaris en l'últim semestre del 2018, segons l'informe, de caràcter semestral, elaborat a través de les percepcions de més de 10.000 empresaris i executius de tot el món, 400 a Espa-nya.

No obstant això, la visió negativa dels empresaris davant de l'evolució econòmica no entela les seves expectatives positives d'ingressos i beneficis per al 2019.

D'aquesta manera, els empresaris es mostren més confiats i optimistes quan se'ls pregunta pel futur del seu negoci en els propers dotze mesos, com es reflecteix en el fet que el 85% dels directius espanyols confiï a assolir uns ingressos iguals o superiors als del 2018, mentre que només el 8% considera que les seves exportacions es reduiran.

Encara que aquest optimisme descendeix moderadament respecte del segon trimestre del 2018, tots els indicadors es mantenen en nivells positius, i per sobre de la mitjana de la Unió Europea.

Així, el saldo net d'empresaris espanyols que creu que els seus ingressos creixeran el 2019 és encara molt elevat, amb el 44%, tot i que per sota del 57% registrat a la primera meitat de l'any. A la UE el saldo net d'empresaris que creu que els seus ingressos creixeran és del 37%, mentre que a escala global és del 41%.

Pel que fa als beneficis, el saldo net d'empresaris espanyols que pesen que creixeran se situa en el 27%, el 32% a la UE i el un 39% a escala global.

Cau el saldo net exportador

Respecte de les exportacions per als propers 12 mesos, es manté en nivells positius també, de manera que el saldo net (diferència entre els que creuen que les seves exportacions creixeran i els que pensen que disminuiran) queda en el 24%, davant del 36% de mitjan 2018. A Europa aquesta diferència és del 19% i al món del 21 %.

Pel que fa a ocupació, l'estudi estableix que el saldo d'empresaris que preveu fer contractacions se situa en el 25% a Espanya, en el 20% a la Unió Europea i en el 29% a escala mundial.