L’aigua és un element indispensable per a la vida. El 70% del planeta Terra està compost per aigua i el nostre cos també. Històricament la humanitat ha estat unida a la disponibilitat d’aigua.

Malgrat tota la quantitat d’aigua que hi ha al nostre planeta, la majoria prové dels oceans i no és potable. Segons dades publicades el 2013 per Unicef i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha 768 milions de persones al món que no tenen accés a aigua potable, fet que provoca centenars de milers de morts a l’any. Un bé tan preuat com l’aigua, i al qual tothom hauria de tenir accés, hem de gestionar-lo correctament.

Això es reflecteix en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sota el pla «Transformar el nostre Món», en els quals la gestió de l’aigua es postula com un dels factors clau per al desenvolupament. Aqualia s’ha sumat a la consecució d’aquests objectius, a través de la campanya #CompromisoAqualia, que s’ha desenvolupat al voltant del web compromisoreal.com. En aquest, Aqualia mostra el seu compromís amb 12 dels ODS -un per mes- aportant fets i dades, en comptes únicament de paraules.

La campanya ha tingut un ampli ressò, aconseguint que, per exemple, els vídeos hagin sumat més de 200.000 visualitzacions. Aquests compromisos han estat:

-Amb el servei. Per assolir l’ODS d’aigua neta i sanejament la companyia ha invertit 120 milions d’euros en infraestructures per atendre 23 milions de persones.

-Amb l’educació. Per aconseguir una educació de qualitat cal difondre coneixements i crear consciència a l’hora d’utilitzar l’aigua de manera responsable. Per això, ha organitzat 150 jornades de sensibilització a les quals han acudit prop de 15.000 persones.

- Amb la igualtat. Cada vegada es té més consciència de la igualtat entre homes i dones en l’accés a l’ocupació. Això és el que es persegueix en l’ODS igualtat de gènere. La companyia de gestió de l’aigua està compromesa amb un món 50-50.

-Amb el benestar. Tenir cura del funcionament de les instal·lacions i realitzar anàlisis exhaustives, garanteix el subministrament d’aigua en quantitat i qualitat.

-Amb el medi ambient. En el futur es podrien utilitzar bioproductes com ara biocombustibles, fertilitzants o bioplàstics per aconseguir una energia assequible i no contaminant. El projecte FP7 All-gas fomenta l’economia circular produint biogàs a partir d’aigües residuals.

-Amb l’ocupació. Gestionar l’aigua de forma eficient contribueix al desenvolupament i genera ocupació, el que provoca una ocupació de qualitat i creixement econòmic.

-Amb la innovació. Per assolir l’ODS indústria, innovació i infraestructura, s’han de desenvolupar solucions tecnològiques per al tractament de l’aigua. Per això, l’empresa ha invertit 15 milions d’euros de recursos propis en R+D+i durant els darrers 5 anys.

-Amb el planeta. Per a una producció i consum responsable s’ha de tenir en compte l’entorn natural garantint la sostenibilitat. Amb la posada en marxa del projecte e-factura, es fomenta l’adhesió dels usuaris a la factura electrònica, reduint el consum de paper i preservant els boscos. A prop de 400.000 clients d’Aqualia ja formen part del projecte.

-Amb la sostenibilitat. Per aconseguir ciutats i comunitats sostenibles, la Unió Europea i Nacions Unides estableixen que el servei a l’aigua ha de ser sostenible, social, mediambiental i econòmic.

-Amb l’aliança publicoprivada. Sense la participació del sector privat com a col·laborador tècnic de les administracions públiques, part de la població no tindria accés a l’aigua potable.

-Amb el desenvolupament social. Posar fi a la pobresa és un objectiu en el qual col·laboren ajuntaments i empreses de forma solidària. Aqualia ofereix fons de solidaritat, tarifes especials i plans personalitzats de pagament, a més d’assumir el cost de proveïment i depuració de l’aigua a 93 centres de Càritas a Espanya.

-Davant del canvi climàtic. L’emissió de gasos d’efecte hivernacle augmenta i és una de les principals causes del canvi climàtic. L’empresa va ser la primera a calcular la seva petjada de carboni en totes les seves activitats. Des de llavors, les mesures d’eficiència energètica implantades per Aqualia han contribuït a la reducció del 15,5% de les emissions totals de CO2 a l’atmosfera.