Les entitats bancàries espanyoles han tornat 2.199,81 milions d'euros a un total de 488.113 afectats per les clàusules sòl a través del mecanisme extrajudicial creat el gener del 2017, segons les dades facilitades per les entitats a la comissió de seguiment de clàusules sòl el 31 de desembre del 2018. Les dades consultades per EP reflecteixen que només el mes de desembre es van retornar 5,45 milions d'euros a 1.311 afectats. D'aquest import, 4,3 milions es van restituir en efectiu. Així mateix, al llarg del 2018 la banca va tornar a través d'aquest mecanisme extrajudicial 239,7 milions.