El nombre de dones a l'atur a Catalunya ha augmentat el 20,5% l'última dècada, ja que ha passat de 192.000 a 231.000, i són les més grans de 55 anys les més afectades, amb un increment del 138%, segons les dades de l'últim informe de la companyia de treball temporal Adecco.

La Fundació Adecco va publicar, en col·laboració amb les empreses Grup Red Eléctrica, ThyssenKrupp, Enagás, Makro, Aqualia i Naturgy, la sisena edició de l'informe «La dona en risc d'exclusió en el món laboral», amb motiu del Dia Internacional de la Dona, celebrat divendres passat.

Sense feina

En un comunicat, la companyia va assenyalar que l'informe se centra sobretot en les dones més grans de 55 anys, amb discapacitat, amb responsabilitats familiars no compartides i en la situació laboral de víctimes de la violència de gènere. Segons el document, les 31.000 catalanes més grans de 55 anys sense feina representen el 13,4% del total de dones desocupades, davant del 6,7% que suposaven el 2008, per causes com l'atur de llarga durada o l'envelliment de la població.

«Les desocupades més grans de 55 anys estan especialment exposades al risc de pobresa i/o exclusió», va alertar el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero.

Mesonero va assenyalar «la necessitat d'apoderar aquestes dones a través de la reformulació de polítiques actives d'ocupació que acostin les seves competències a les demandes del mercat, combinada amb una tasca de sensibilització a les empreses per erradicar els prejudicis que les relacionen amb professionals obsoletes».

Per altra banda, malgrat que la contractació de dones amb discapacitat ha augmentat l'11,8% l'últim any a Catalunya, el seu índex de pobresa general ha incrementat fins al 31,5%.

Ocupació protegida

El director de la Fundació Adecco va explicar que, entre altres aspectes, la seva contractació majoritària en ocupació protegida, a través de Centres Especials d'Ocupació, «no els preserva de la pobresa, sinó que pot eixamplar la bretxa amb la resta de professionals».

A les llars monoparentals, l'índex de pobresa es dispara fins al 47,9%, i el 83% estan encapçalades per una dona. «Les dones al capdavant d'una família monoparental han d'assumir totes les responsabilitats, gairebé sense ajuts, una situació que dificulta de forma majúscula compatibilitzar la vida familiar i professional», va destacar Mesonero.

A Catalunya, el 43% de les dones a càrrec d'una família monoparental no té feina, el 17% afirma tenir algun tipus d'ocupació però sense contracte i l'11% d'aquestes últimes consta en els registres de desocupació, mentre que el 6% no hi ha acudit per desmoralització o bé per una situació d'irregularitat.

Segons l'informe, el 65% de les dones víctimes de violència gènere enquestades no té feina i el 16% desenvolupa algun tipus d'ocupació però sense contracte, i el 58% de les desocupades fa més d'un any que no troba feina.