La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha ajudat 13 emprenedors catalans a reforçar les explotacions agràries mitjançant ajudes a inversions en activitats complementàries, per un import de 984.663 euros.

En un comunicat aquest dilluns, el departament ha informat que aquestes ajudes del 2018 pretenen promoure activitats que possibiliten rendes complementàries a les explotacions agràries, que fomentin el desenvolupament i la creació de llocs de treball i l'increment de les rendes dels agricultors.

Totes les activitats que han rebut l'ajuda en aquesta convocatòria són turístiques i es localitzen principalment a la Catalunya central (8 empreses), però també a Girona (2), l'Alt Pirineu i l'Aran (1) i les Terres de l'Ebre (2).

Aquestes ajudes estan cofinançades amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i s'emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural Prd.cat2020 de la Generalitat.

També es preveu l'aprovació de més expedients fins esgotar el pressupost disponible, fruit de sol·licituds a les quals hagin renunciat els mateixos beneficiaris, i actualment s'estan valorant d'acord amb l'ordre de priorització.