El cost laboral a Catalunya es va situar en 2.889,31 euros per treballador i mes durant el quart trimestre del 2018, un 1,9% més respecte al mateix període de l'any anterior, la qual cosa la converteix en la quarta comunitat autònoma amb aquesta taxa més alta, darrera del País Basc, Madrid i Navarra.

Segons dades de l'enquesta trimestral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el cost laboral de les empreses es va elevar de mitjana al conjunt de l'Estat a 2.692,52 euros per treballador i mes, amb una variació del 0,9% respecte al mateix període del 2017.

El cost laboral al País Basc i Madrid va superar més de 450 euros la mitjana nacional, mentre que a Extremadura va ser inferior a la mitjana en la mateixa quantitat. En concret, aquesta quantitat es va elevar al País Basc a 3.211,02 euros, mentre que a Madrid va arribar als 3.164,67, mentre que el dels extremenys va ascendir a 2.223,88. La diferència entre els treballadors bascos i els extremenys és de més de mil euros.