Les Juntes Electorals Territorials han proclamat oficialment les candidatures que concorreran a les eleccions camerals, que se celebraran del 2 al 8 de maig. La Cambra de Manresa celebrarà eleccions per escollir els representants per sufragi dels vots dels electors, però només per a alguns dels epígrafs en què es divideixen el ple i el cens.

Així, han estat admeses les candidatures de Navingrat SA (grup d'indústries extractives no metàl?liques); Inoxforma SA, Planxisteria Industrial M. Vidal SL, AUSA Center SLU (Extracció, producció de metalls, productes metàl?lics, maquinària i equips); Sílvia Cubo Pons (Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat); Difoprint SL (Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats; fusta, suro i altres manufactures); Casals Cardona Industrial SA ( Indústria química, cautxú i plàstic); Maxion Wheels España SLU (material de transport ); SAT 4768 Masies d'Avinyó. Ltda (Indústries d'alimentació, begudes i tabac); Cots i Claret SL, Obra Llar 2000 SL, Unihabit SL (Construcció); SA de Recambios y Automoción, Supermercats Llobet SA, Carles Pons Viñeglas, Llibreria Sobrerroca SL, Comercial Juanola SL, Llibres Parcir SL (Comerç i reparacions); Tania Infante Martínez (hoteleria ), Juan Bravo Caballero, Construcciones Somic SL, Mutua Manresana, Mutual de previsión social (Transport, emmagatzematge i comunicacions), Correduria Santasusana SA, Mútua Manresana, Mutual de previsión social (Mediació financera); Consultores y Servicios Arbí SL, Inmobiliaria La Bolsa de la Vivienda SL, Mond Obert SL, Somic transpark SL, Misify CB, Mutua Manresana, Mutual de previsión social, Carles Pons Viñeglas, Constructora d'Aro, SA de Ingeniería Larix, Arfe Servicios SL, Mond Obert SL Endepro Sortware SL, Assessoria integral cubo Pons SL (Activitats immobiliàries, lloguers; serveis empresarials); Alvisan Expansión SL, Atención dental Manresa SLP, Olga Huete Gómez ( Altres serveis destinats a la venda).

En no concórrer alternativa, les candidatures de Navingrat, Inoxforma, Planxisteria M. Vidal, Ausa, Sílvia Cubo, Difoprint, Casals Cardona Industrial, Maxion Wheels, Masies d'Avinyó, SA de Recambios y Automoción, Supermercats Llobet, Tània Infante, Alvisan Expansión, Atención Dental i Olga Huete han estat declarades electes.

A proposta de les organitzacions empresarials, ha estat declarada electa la candidatura PIMEC formada per Esteve Pintó Joan Vila, M. Montserrat Pinyot i Mercè Torras.