Els quatre jutjats catalans especialitzats en clàusules sòl van ingressar durant el quart trimestre del 2018 un total de 2.586 assumptes, i en van resoldre 2.423. En total han ingressat 42.507 assumptes, dels quals només se n'han resolt 7.304. Això suposa que la taxa de resolució ha passat del 16,3% al 50,8%, bastant per sota de la mitjana espanyola, del 30 i el 68% respectivament. D'octubre a desembre, van dictar un total de 2.137 sentències, i des de l'1 de juny del 2017 ja n'han dictat 5.892.

En el conjunt de l'Estat, els jutjats van donar la raó al client en el 96,71% de les 71.962 sentències sobre clàusules abusives en préstecs hipotecaris que es van comunicar en l'exercici passat, segons les dades difoses pel Consell General del Poder Judicial. En el quart trimestre de l'any passat els jutjats especialitzats van resoldre, bé per sentència, acte final o decret, un total de 30.673 assumptes, davant dels 18.967 assumptes resolts en el trimestre anterior.