El Govern estudia la possibilitat de crear un polígon de logística al Bages aprofitant la connexió ferroviària de la comarca amb el Port de Barcelona. Ho ha anunciat aquest dimecres a Manresa el president de CIMALSA, Enric Ticó, que és l'empresa pública encarregada de la gestió d'infraestructures per al desenvolupament de mercaderies i logística.

Ticó no ha concretat ni terminis ni tampoc ubicació, però s'ha mostrat convençut que, amb l'actual mapa d'infraestructures, es pot tirar endavant el futur polígon logístic.

"Crec que les infraestructures que té la comarca estan infrautilitzades a hores d'ara", ha explicat. Segons ha dit, el primer pas serà analitzar la ubicació física perquè tingui una bona connexió viària i ferroviària, i també fer un estudi de mercat per veure si realment el polígon tindria demanda.

El sector de la logística ocupa actualment a Catalunya unes 200.000 persones, i suposa el 13% del PIB. El president de CIMALSA, Enric Ticó, ha destacat que es tracta d'un sector "poc susceptible" a les crisis econòmiques.