Hem de ser conscients de la creixent importància que estan assolint els actius intangibles en el context de l'economia i dels models de negoci actuals. Fa uns anys, el valor de les empreses es basava principalment en la maquinària, les instal·lacions i els béns immobles. Això ha fet un gir important i, actualment, segons estudis recents, en molts sectors els actius intangibles ja suposen del 50% al 80% del valor de les empreses.

Quan parlem d'actius intangibles parlem de marca, reputació, innovació, processos organitzatius, saber, comunicació... També parlem de tot el que entenem com a informació i coneixement -inclosos el tecnològic, el científic, l'industrial, el comercial, l'organitzatiu o el financer- que sigui secret, que tingui valor empresarial i que hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.

La Llei de secrets empresarials, aprovada el mes de febrer passat, reforça el caràcter patrimonial i confidencial de tota la informació que en l'àmbit competitiu sigui sensible per a l'empresa i que no estigui coberta per alguna modalitat de protecció registral (marques, patents o dissenys). Consolida definitivament els intangibles com un valor patrimonial clau.

Per poder prendre millors decisions empresarials és important entendre bé la relació entre el nostre model de negoci (actual i futur) i els intangibles, així com els diferents capitals de l'empresa (capital natural, humà, social, financer...).

Som conscients del que ens ha costat construir i consolidar els intangibles?

El futur està en la gestió dels actius intangibles i per aquests motius hem de gestionar activament el capital intangible, i ho hem de fer des de l'àmbit estratègic, jurídic, comptable i fiscal. Posar en valor aquests actius no només és imprescindible per millorar les decisions empresarials, sinó també per enfocar bé operacions de col·laboració entre empreses a llarg termini, acords internacionals, aliança d'empreses, entrada de socis i lògicament també en un procés de valoració per compra o venda de l'empresa.

Així doncs, si encara no ho hem fet, ja tenim deures! Toca posar-nos a treballar en els nostres intangibles!