La consellera del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà, va presentar les dades de producció agrària ecològica a Catalunya de l'any 2018 el dia 1 d'abril a Barcelona. Va destacar que «les dades i els resultats presentats pel Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE), l'any en què aquest òrgan compleix 25 anys de la seva creació, indiquen que al llarg d'aquest darrer quart de segle el sector ecològic ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d'innovació contínua». Un exemple d'això, va dir Teresa Jordà, «són les dades del CCPAE cor-responents a l'any 1995, primer any en què es van elaborar les estadístiques del sector ecològic de Catalunya, fins a l'any 2018, que indiquen que la superfície de producció ecològica s'ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 hectàrees (ha), i el nombre d'operadors de productes ecològics ha crescut de 236 a 3.859».

Per la seva banda, el president del CCPAE, Daniel Valls, que va presentar el detall de les dades, va destacar que, «en aquests 25 anys, la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important a Catalunya. Tothom mira al sector eco per fer la conversió, per introduir nous productes, sans, de qualitat, i respectuosos amb el medi ambient». Les dades i els resultats del CCPAE corresponents a l'any 2018 també confirmen aquesta tendència positiva, amb un creixement del 20% de les facturacions de productes agraris ecològics l'any 2017 (dar-rer exercici econòmic comptabilitzat) respecte de l'any anterior, que arriben als 584 milions d'euros. En relació amb la superfície de producció ecològica, l'any 2018 aquesta va créixer el 5,02% envers l'any anterior, amb més de 210.818 hectàrees. Dues terceres parts d'aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l'alimentació del bestiar de producció ecològica. De la superfície destinada als cultius, el 41% es dedica a la vinya, seguida pel cultiu d'oliveres (20%), conreus extensius (18%) i després fruita seca (8%), fruiters (3%) i hortalisses (2%). Agricultura destaca el creixement que continua experimentant la superfície dedicada als fruiters, que enguany torna a créixer el 28,84%, i el cultiu de fruita seca, que creix el 8,83%.

En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions al voltant de l'1,53%, i arriba a les 927. Tot i que el vaquí de carn continua sent la tipologia més implantada, amb 470 explotacions ecològiques, cal destacar els augments d'altres menors com el porcí, al voltant del 30%, l'avicultura de carn, en el 17,14%, i l'apicultura, que creix el 16,67%.