Eurostat, l'oficina estadística comunitària, va confirmar ahir que Espanya va registrar un dèficit públic de 29.983 milions d'euros el 2018, l'equivalent al 2,48% del PIB, per la qual cosa abandona el procediment de dèficit excessiu en el qual estava immersa des de 2009.

En concret, les dades publicades per Brussel·les reflecteixen que, una vegada ajustades les dades i conclòs el procés de validació d'Eurostat, el dèficit públic va aconseguir els 29.982 milions d'euros l'any passat, la qual cosa suposa el 2,48% del PIB. Si s'exclou l'ajuda financera, el dèficit públic se situa en el 2,47% del PIB.

D'aquesta manera, les administracions públiques van reduir el seu dèficit en 0,6 punts percentuals respecte al 3,08% registrat en 2017 i el 16,5% en termes absoluts, la qual cosa suposa una disminució de 5.921 milions d'euros respecte a l'any anterior.

Així mateix, el dèficit conegut suposa una baixada de 0,15 punts percentuals respecte a la dada del 2,63% comunicat el 29 de març passat i se situa per sota de l'objectiu del 2,7% del PIB que s'havia marcat l'Executiu. Aquesta modificació es produeix com a conseqüència del procés habitual de consultes i intercanvi d'informació fet amb Eurostat per part de les institucions espanyoles, segons xifra el ministeri d'Hisenda.

Hisenda va explicar en una nota que les dades comunicades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) el 29 de març passat incloïen inicialment més despesa de l'Administració Central corresponent a l'exercici de 2018 basant-se en el principi de prudència.

Per sectors, l'Administració Central va tancar el 2018 amb un dèficit de 16.376 milions d'euros, la qual cosa representa l'1,36% del PIB, enfront de l'1,89% del 2017. Es tracta del sector que més ha rebaixat el dèficit l'exercici passat, amb una disminució de 5.660 milions d'euros, el 25,7% menys.

Així mateix, les comunitats autònomes van tancar amb un dèficit de 2.810 milions, el 0,23% del PIB. Un total 15 regions van complir l'objectiu de dèficit, cinc de les quals van tancar 2018 amb superàvit.

Per la seva banda, els Fons de la Seguretat Social van concloure l'exercici passat amb un dèficit de 17.088 milions, la qual cosa equival a l'1,41% del PIB. Finalment, les corporacions locals van registrar un superàvit per setè any consecutiu. El saldo positiu va ascendir a 6.292 milions d'euros, el 0,52% del PIB.

Les xifres publicades per Eurostat també milloren la ràtio de deute públic comunicat el març passat, en situar-la en el 97,09% del PIB el 2018,davant del 98,12% del 2017. «Aquesta reducció de més d'un punt és la més gran que hi ha en un any des del 2014 i està en línia amb la previsió del Govern», va destacar Hisenda.

Eurostat xifra la despesa pública d'Espanya el 2018 en el 41,3% del PIB i els ingressos en el 38,9% del PIB.